Publicerad februari 05, 2024

Förslag om skärpt lag för fysisk aktivitet

 
Förra året presenterades den statliga offentliga utredningens slutbetänkande ”Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet".

Utredningen föreslår att en myndighet ska få i uppdrag att sammanställa kunskap om fysisk aktivitet och stillasittande i arbetslivet.

Kajsa Mickelsson som varit huvudsekreterare i utredningen, säger till tidningen Allt om arbetsmiljö, att man vill att regeringen ska se över om arbetsmiljölagstiftningen kan utformas för att främja hälsa mer än att enbart eliminera risker.

Utredningen menar att arbetsgivarens ansvar att ge möjligheter till variation, främja fysisk aktivitet samt ge möjlighet till återhämtning under arbetsdagen behöver tydliggöras.

Läs mer om utredningen