Publicerad maj 08, 2017

Högre kvalitet på friskvården - gemensam agenda för Kroppsterapeuterna och Axelsons

 

 

 

 Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och Axelsons, branschens största förbund tillika utbildare, startar nu ett initiativ för att höja statusen och villkoren i branschen. Alla aktörer inom friskvårdsbranschen välkomnas att delta.

Det är bättre ekonomi att lägga pengar på att hålla sig frisk än att betala för att man är sjuk. Hälsoekonomer beräknar att friskvård kan bidra till att minska kort- och långtidssjukskrivningarna*, och därmed även minska trycket på sjukvården. Friska och välmående medarbetare medför samtidigt att företag blir mer effektiva, vilket är lönsamt för samhället.

- Friskvård på företag blir allt vanligare, men för att utvecklingen ska hålla i sig behöver svenska företag och upphandlare kunna lita på att den friskvård de köper håller hög kvalitet. Under våren startar vi ett gemensamt initiativ för att skapa bättre förutsättningar att möta företagens behov till bättre arbetsplatshälsa, säger Peter Feldt, generalsekreterare på Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

- Kroppsterapeuternas sigill tillsammans med ett diplom från Axelsons är en kvalitetsstämpel på att terapeuten är välutbildad och kvalitetssäkrad, och något arbetsgivare och upphandlare kan titta efter. Framåt uppmanar vi företag att vända sig till förbundet när de söker terapeuter att anlita. Tillsammans med Kroppsterapeuterna verkar vi samtidigt för bättre villkor för den enskilde terapeuten, och därmed bra arbetsförhållanden för våra elever, menar Richard Axelson, VD på Axelsons.

Sverige står inför kraftigt ökade sjukvårdskostnader. Bara i Stockholms läns landsting visade Hälso- och sjukvårdsförvaltningens långtidsutredning 2008, på ett framtida gap mellan intäkter och kostnader på 23 miljarder kronor år 2025. Enligt Socialstyrelsens Ekonomiska analyser är stress och utmattningssyndrom numera den största anledningen till sjukskrivningar. Hälsoeffekterna av förebyggande friskvårdsbehandling kan vara mycket effektiva. Över 60 % av kunderna tar idag behandlingar för att få hjälp med någon typ av problem. Resten tar massage som avslappning eller för ökat välbefinnande, enligt statistik som presenteras i BOT-rapporten.

Axelsons är den största utbildaren inom friskvård, kroppsterapier och massage i Norden och har utbildat friskvårdare i över femtio år. Kroppsterapeuterna har försäkrat och skapat medlemsförmåner till sina medlemmar i drygt 15 år och har lång erfarenhet av att slussa utbildade elever vidare ut i arbetslivet.

- Behovet av välutbildade massörer är stort, särskilt behandlingar för stress och välmående. De har en stor roll att spela för att jobba med den förebyggande friskvården för både individ och ute på företag. Massörer som utbildar sig hos oss kommer ha en större förståelse för klienten och tidigare kunna jobba mer för deras välbefinnande, vilket samhället behöver just nu, menar Richard Axelson.

- Det är bra att Axelsons tar steget och visar att friskvården i Sverige är beredda att ta sitt ansvar, tillägger Peter Feldt.

Både Peter Feldt och Richard Axelson ser fram emot att tillsammans arbeta för att höja och utveckla svensk friskvård och välkomnar alla aktörer i branschen att ansluta sig till initiativet.

Läs mer om BOT

Läs mer Axelsons massageutbildningar