Information

Om din faktura

I början av juni och december varje år kommer din halvårsfaktura hem till dig. Sista betalningsdag är 30 juni respektive 31 december. Tänk på att din försäkring inte gäller om du  inte betalt innan sista betalningsdag.

>> Läs mer

Autogiro

När det årliga beloppet delas på 12 månader blir kostnaden 219 kr i månaden för yrkesverksamma och 139 kr i månaden för anställda (250 kr/år tillkommer på dragningen i december för själva medlemsavgiften).
 
>> Läs mer

Loggor och sigill

Här kan du ladda ned logotyper och kvalitetssäkrad-sigill.

>> Läs mer

Kroppsterapeuten

Kroppsterapeuten, vår medlemstidning som kommer fyra gånger per år hittar du här som pdf.

>> Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Här kan du ta del av Kroppsterapeuternas verksamhetsberättelse och årsredovisning.

>> Läs mer