Publicerad april 20, 2016

Kerstin Uvnäs Moberg är ny hedersmedlem i Kry

Kerstin Uvnäs Moberg2 - foto Kajsa Jacobsson

Foto: Kajsa Jacobsson

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har utsett professor Kerstin Uvnäs Moberg till ny hedersmedlem i förbundet. Hon har under många år studerat hormonet oxytocin och utfört en mängd kliniska studier kring oxytocinets och beröringens effekter. Hon har också skrivit flera böcker i ämnet.

Kerstin Uvnäs Mobergs forskningsinsatser inom ocytocin har varit av stor betydelse för att sprida kunskapen om vikten av beröring för att skapa välbefinnande och lugn.

- Vi är mycket glada och stolta över att Kerstin Uvnäs Moberg blir hedersmedlem i Kroppsterapeuterna. Resultaten av Kerstins forskning skänker ytterligare legitimitet till vår verksamhet, säger Krys generalsekreterare Peter Feldt.

Ur motiveringen:

Kerstin Uvnäs Moberg har gått sin egen väg under sin karriär. Hennes forskning på kroppens anti-stress-system har bevisat det som tusentals terapeuter runt om i hela världen redan vet – att beröring gör skillnad. Det finns en medicinsk förklaring till att vårt arbete påverkar kroppens läkningsprocesser.

I en tid då vi lever med hög arbetsbelastning, i en allt mer stressig tillvaro och i ett accelererande informationssamhälle är Kerstins forskning av största betydelse för oss som verkar inom kroppsterapi och kroppsvård.

Kerstin Uvnäs Moberg är en av vår branschs största ambassadörer och hon är en stor förebild för många medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Utnämningen till hedersmedlem skedde i samband med Kroppsterapeuternas årsmöte på Bosön den 16 april.