Etiska rådet

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har ett Etiskt Råd, dit våra medlemmar, medlemmars klienter, kollegor eller andra berörda kan vända sig. Etiska rådet arbetar självständigt, består av fyra medlemmar som har lång erfarenhet och har ett brett nätverk till sitt förfogande.

Etiska rådet kan ge stöd och råd och fungera som bollplank för berörda i svåra situationer. En anmälan ska vara skriftlig. Skickas till kansliets postadress märkt Etiska Rådet, eller på Etiska Rådets mail adress etiskaradet@kroppsterapeuterna.se Vill du bli uppringd av Etiska rådet, kontakta kansliet på 08-32 80 00 eller info@kroppsterapeuterna.se.

Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är sådant beteende som etiken lär. Etik är alltså enligt denna "allmänna" uppfattning läran om moral, så kallad moralfilosofi, dock så skiljer man inte inom filosofin dessa två begrepp åt på detta sätt. Orden moral och etik betraktas där som i princip likställda, termernas ursprung är i det ena fallet latin och i det andra grekiska. Etik är läran om moral, läran om rätt och fel. Ungefär på samma sätt som biologi är läran om naturen