Styrelsen

Kroppsterapeuternas styrelse består av:

  • Mia Josjö, ordförande
  • Helena Carlsson
  • Staffan Marmolin
  • Ulf Lindgren
  • Marie Sjökvist
  • Sven Zetterqvist, internrevisor
  • Gabriella Neüman, internrevisor suppleant

Kontakta styrelsen

 

XXXXXXXXX

Valberedning

Susanne Hansson, sammankallande

Lena Karlsson

Andreas Grünewald

kontakt e-post: info@kroppsterapeuterna.se