Styrelsen

Kroppsterapeuternas styrelse består av:

  • Mia Josjö, ordförande
  • Helena Carlsson
  • Staffan Marmolin
  • Sofia Waesterberg
  • Inger Nilsson
  • Anna Matti, internrevisor
  • Ulf Lindgren, internrevisor suppleant

 

Kontakta styrelsen

Mejla styrelsen via e-post:

info@kroppsterapeuterna.se

XXXXXXXXX

Valberedning

Lena Karlsson, sammankallande

Marie Sjökvist

Yvonne Lindqvist

kontakt e-post: info@kroppsterapeuterna.se