Styrelsen

Kroppsterapeuternas styrelse består av:

  • Mia Josjö, ordförande
  • Helena Carlsson
  • Staffan Marmolin
  • Sofia Waesterberg
  • Inger Nilsson
  • Madelaine Clason Laxmi, internrevisor
  • Ulf Lindgren, internrevisor suppleant

 

Kontakta styrelsen

Mejla styrelsen via e-post:

info@kroppsterapeuterna.se

XXXXXXXXX

Valberedning

Andreas Grünewald, sammankallande

Lena Karlsson

Marie Sjökvist

kontakt e-post: info@kroppsterapeuterna.se