Styrelsen

Kroppsterapeuternas styrelse består av:

  • Mia Josjö, ordförande
  • Jonas Bergqvist
  • Helena Carlsson
  • Ulf Lindgren
  • Marie Sjökvist
  • Gabriella Neüman, internrevisor
  • Sven Zetterqvist, internrevisor suppleant

Kontakta styrelsen