Publicerad mars 25, 2020

Krisen sätter allvarliga spår inom svensk friskvård!

 

 

 

 

 

Öppet brev till Sveriges regering

Regeringens åtgärdspaket som presenterades i förra veckan var välkommet men gynnar bara de stora företag som klarar sig bäst. Sveriges småföretagare får tydligen klara sig själva.

Korttidspermitteringar, statligt övertagande av sjuklönen samt anstånd med att betala in skatt och arbetsgivaravgifter i all ära men detta hjälper inte många av de 100 000-tals småföretag som har en eller ett par anställda.

Det är inte heller rimligt att tro att dessa företag ska klara av att låna sig ut ur krisen.

Svensk friskvård är bryggan mellan den friska och den sjukskrivna individen. Många gånger förhindrar vi ohälsa så att individer slipper sjukskrivningar. Därmed räddar vi staten och arbetsgivaren från kostnader i miljonklassen varje år.

Enligt Almega omsatte friskvårdsbranschen 6,8 miljarder 2016. Detta inkluderar gym- kost- coach- och behandlande verksamhet. Verksamhet som idag kommer till skam och den direkta konsekvensen blir ett ökat tryck på sjukvården.

Bara för att corona upptar sjukvårdens uppmärksamhet så kommer inte antalet dåliga ryggar eller ömmande muskler att upphöra, nej – tvärtom. I dessa tider då alla förväntas arbeta ännu mer så kommer skador i rörelseapparaten att öka.

Dagligen hör flera enmansföretagare inom friskvårdsbranschen av sig och är mycket stressade och oroliga över att deras omsättning i princip avstannat helt. Var finns stöd för denna grupp att tillgå?

Regeringen måste nu agera och sätta in akuta stödåtgärder för att hindra den våg av konkurser som riskerar medfölja ambitionen att minska smittspridning av Covid-19.

Kroppsterapeuterna ställer sig bakom de krav som Småföretagarnas Riksförbund presenterat i sitt krispaket.

  • Tillåt även företagare med enskild firma och familjemedlemmar att ingå i kretsen för korttidspermittering och ändra reglerna så att svenska staten tar lika stort ansvar för kostnaderna som man gör i Norge eller Danmark. Se till att utbetalningarna sker direkt vid anmälan om korttidspermittering och inte efter en massa byråkrati.
  • Låt egenföretagare få börja stämpla för a-kassa direkt utan karens och uppvisande av alla ”erforderliga” handlingar. I princip alla enskilda företagare påverkas negativt av krisen redan nu! Se dessutom till att betalningar av a-kasseersättning skyndas på.
  • Ta omedelbart bort den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften och efterskänk arbetsgivaravgifter och F-skatt upp till 200 000 kr/månad under 3 månader till att börja med.
  • Efter de 3 månaderna kan uppskov begäras med inbetalning av arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter, men då helt utan avgifter och räntor till staten.
  • Ställ statliga lånegarantier för upp till 1 miljon kr till alla registrerade företag, alltså även enmansföretag, som önskar det via enkelt anmälningsförfarande. Vid högre behov av lånegarantier, som för SAS, fordras någon form av prövning.
  • Förbjud både statliga och kommunala tillsynsorgan att ta ut kontroll- och/eller tillsynsavgifter tills Folkhälsomyndigheten avblåst epidemin. Sätt alltså ingen tidsgräns i kalendertid.
  • För att minska efterfrågeminskningen kan staten, via Skatteverket, betala ut ett engångsbelopp på 5 000 kr per deklarationspliktig person i Sverige.

Förslag för att Sveriges småföretagare ska överleva Corona

 

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund


Om Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuterna är friskvårdsbranschens största branschorganisation. med cirka 4500 medlemmar. Vi är ett ideellt branschförbund som organiserar yrkesutövare inom behandling, coachning, kost och träning.

 

Om Småföretagarna

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Vår huvudsakliga uppgift är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för våra medlemmar. 

Organisationen företräder ca 32 000 småföretag. Vår verksamhets fokus ligger på Sveriges småföretagare, dvs mikroföretag med 1 - 10 anställda. Det här är en stor och viktig företagsgrupp som sysselsätter ca 1,3 miljoner anställda i Sverige idag. Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt att äga och driva företag i Sverige.