Publicerad mars 19, 2015

Kroppsterapeuterna deltar med Telia i projektet Senior Aktivitet

Karusellbild-Din väg mot hälsaKroppsterapeuternas Yrkesförbund ingår tillsammans med Telia, Region Skåne, PRO, Korpen, Corviva, PostNord och Kairos Future i projektet Senior Aktivitet. Projektet handlar om hälsoprevention och möjliga framtida friskvårdstjänster .

Projektet kommer att undersöka den fysiska aktiviteten hos
3 000 deltagare i åldersspannet 60-85 år. En del av deltagarna kommer att rekryteras med hjälp av Kroppsterapeuternas medlemmar.

- Det här är en fantastisk möjlighet för våra medlemmar. Vi får chansen att visa vikten av hälsoprevention med modern teknik.  I ett större perspektiv handlar det om kundinspiration och kundlojalitet vilket är viktigt för alla, säger Peter Feldt, generalsekreterare på Kroppsterapeuterna.

Aktivitetsarmband registrerar hälsodata
Deltagarna kommer att få besvara ett antal enkäter om fysiskt aktivitet och hälsovanor men också bära ett skräddarsytt aktivitetsarmband som registrerar information. De data som samlas in kommer att sammanställas av Kairos Future. Projektet löper i sin första fas under maj-juni och en första rapport kommer att presenteras under Almedalsveckan.

Några av frågeställningarna för projektet Senior Aktivitet är:
Hur ser svenska seniorer på sin livsstil idag?
Vilka fysiska aktiviteter ägnar man sig åt?
Vad kan ny teknologi bidra med för att stimulera aktivitet och för att ge underlag för framtidens hälsotjänster?

Undersökningen kommer att ge en unik inblick i vilka hälsoskapande aktiviteter den seniora befolkningen nyttjar och hur framtida friskvårdstjänster och hälsoprevention skulle kunna se ut.