Publicerad juli 26, 2016

"Kroppsterapeuterna gav mig modet att våga!"

Fredrik Mattsson har varit medlem i Kroppsterapeu­terna sedan 2001, lika länge som han arbetat som mas­sör. Han tycker det har hänt mycket inom både branschen och för­bundet.

– Förbundet utvecklas hela tiden utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Tidigare fanns exempel­vis lokal verksamhet indelat i distrikt men i takt med att medlemmarna mer och mer började använda sociala me­dia för att hålla kontakten och färre och färre kom på träffarna valde vi att lägga ned distrikten så att förbundet kunde lägga de pengarna på annan medlemsnytta.

 

Fredrik Mattsson

Ledarhunden Nega är med Fredrik i behandlingsrummet och skapar extra trivsel och mys. Självklart får hon även massage lite då och då. "Det är häftigt att se hur jag kan behandla även triggerpunkter på henne. Då gäller det att vara extra lyhörd."

 

– Idag är det fler kunder som sö­ker för direkta problem. Jag upplever också att fler väljer massören som första alternativ vid rygg- och nack­ont etc.

 

Kroppsterapeuterna står för professionalitet

Kroppsterapeuterna är en kvali­tetsstämpel och står för seriositet menar Fredrik.

– Förbundet ger en vi-känsla som stärker mig i min yrkesroll. De event som arrangeras är ofta väldigt bra. De ger en chans att träffa kollegor för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter och ger mycket inspiration. Det känns bra att komma tillbaks till jobbet efter ett sådant event.

 

Halkade in på ett bananskal

Valet att bli massör var en slump. Han såg en annons om en prova på-kurs i massage på 2 veckor och beslöt sig för att prova.

– Jag hade fått kalla fötter av att vara arbetssökande och tänkte att jag måste testa. Första veckan var jag tveksam men andra veckan vände det. Jag insåg hur kul och givande det var och då bestämde jag mig för att gå hela utbildningen på ett år. Utbild­ningen arrangerades som ett projekt av Karlstad universitet och var bara för synskadade.

Utbildningen gav en väldigt god grund men den bästa skolan beskriver Fredrik är den kunskap och erfaren­het han fått genom samarbete med andra terapeuter.

– De kunder som jag inte kom vi­dare med tog jag till en naprapat el­ler kiropraktor och så behandlade vi parallellt vid bänken. Då lärde jag mig massor, både behandlingsmäs­sigt och i sätt att tänka. Ofta betalade jag behandlingen åt kunden eftersom det var ett sätt att vidareutbilda mig.

 

Var dig själv

Det bästa med att vara terapeut är mötena med människor. All tacksam­het och därmed även den bekräftelse du som terapeut får.

– Jag gillar att vara en kugge i ett maskineri, att kunna hjälpa personen att må bättre, att det händer något och att man kan se ett resultat. Jag tror också stenhårt på att vara sig själv. Kunderna väljer att gå till dig för att du är du.

Hans kunder kommer med alla ty­per av besvär. Det kan vara benhinne­problematik, löparknä, ont i rygg, axlar eller nacke. Många är även stammisar.

– Vissa kommer också rent förebyg­gande eller för att kanske bara prata bort en stund.

2 dagar i veckan behandlar han på ett företag med 500 anställda. Alla har sina krämpor och behov så det blir en stor variation i behandlingarna. Att ta ett fast uppdrag är väldigt positivt menar Fredrik.

– Det är smidigt och enkelt. Jag behöver inte tänka på bokningarna utan får en färdig lista, gör mina be­handlingar och i slutet av varje månad skickar jag en faktura.

 

FAKTA

Namn: Fredrik Mattsson

Ålder: 42 år

Ort: Uppsala

Arbetar som: Massör i sitt företag Citymassören.

Medlem: Sedan 2001.

Tips till andra terapeuter: Var dig själv! Du ska vara lyhörd och tillmötesgående till 100 % men utan att släppa din personlighet. Då får du kunder som passar för dig och som kommer ge dig massor tillbaks.

 

Text: Pauline Hegner

Foto: Anneli Hildonen