Publicerad november 05, 2021

Kroppsterapeuterna har skrivit under Folkhälsa för allas brev till FHM och Livsmedelsverket

Under våren 2021 lanserade Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden initiativet "Folkhälsa för alla" som samlat över 90 organisationer för att gemensamt arbeta för bättre folkhälsa. 

I dagarna skrev Folkhälsa för alla ett brev till Folkhälsomyndigheten (FHM) och Livsmedelsverket för att välkomna regeringsuppdraget om att genomföra en plan för insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion (S2021/03523). 

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är en av 45 aktörer som undertecknat brevet. 

Läs mer!