Publicerad september 21, 2020

Kroppsterapeuterna höll sitt årsmöte online den 19 september

Styrelsen 2020 från vänster: Mia Josjö, Helena Carlsson, Sven Zetterqvist, Ulf Lindgren, Marie Sjökvist och Jonas Bergqvist (saknas på bild gör Gabriella Neüman). I mitten Desiree Blomberg, ny generalsekreterare.

Den 19 september kunde Kroppsterapeuterna äntligen hålla sitt årsmöte för 2020. Och för första gången ägde årsmötet rum digitalt.

Årsmötet fortlöpte enligt dagordningen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Sittande styrelse valdes om, med enda förändring att internrevisor och internrevisorsuppleant bytte plats. Desiree Blomberg, ny generalsekreterare i förbundet, presenterade sig för deltagarna på årsmötet och förbundets ordförande Mia Josjö informerade om att två medlemmar auktoriserats under 2019.