Publicerad februari 16, 2015

Kroppsterapeuterna och BOT-avdraget i Enterprise Magazine

EM3Tidskriftern Enterprise Magazine skriver i sitt nya nummer om Kroppsterapeuterna och BOT-avdraget.

"Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är branschens största ideella medlemsförbund. Egenföretagare inom friskvård kan ha stor nytta av att ansluta sig till förbundet som erbjuder medlemmarna stöd i sin yrkesverksamhet. Tack vare högt ställda inträdeskrav fungerar medlemskapet dessutom som en kvalitetsstämpel. Här samlas välutbildade branschmänniskor som innehar patientförsäkring och är noggranna med att följa lagstiftade och etiska regler."

Läs hela artikeln.