Mer om akupressur

När livsenergin flödar harmoniskt, är vi friska.

Energiflödet störs och blockeras ofta av yttre omständigheter, det kan vara t.ex.omslag i vädret, felaktig kost eller ensidig arbetsställning. Emotionella trauman och känslomässiga blockeringar kan också orsaka obalanser, vilka kan ge muskelspänningar, som så småningom utvecklas till fysiska åkommor eller sjukdomar.

Utmed meridianerna finns ett antal punkter, som akupressören trycker på för att stimulera och balansera flödet av energi, Qi, i meridianerna. På så vis stärks kroppens egen självläkande förmåga.

Acu kommer från latinets acus som betydet nål. Akupuntur betyder alltså att göra hål med nål. I akupressur trycker man med fingrarna på punkterna i stället för att använda nål.

Diagnos ställer vi genom att ställa frågor, titta på tungan och känna på pulsarna. Vi kan då uppfatta om klienten har en blockering i en viss meridian eller lider av en obalans. Vi använder oss av uttryck från naturen för att beskriva tillståndet. Klienten kan ha överskott eller brist på t.ex. kyla, hetta, vind eller fukt.

Läs mer: Acupressure Institute, Berkeley - Allmän information om akupressur Internationella förbund: Kanada British Columbia Acupressure Therapists' Association (BCATA) USA Jin Shin Do Acupressure Resource Centre