Mer om kinesiologi

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av så kallad manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa muskelspänningen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem.

Historik: Ordet "Kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse-lära" (kinesis och logos). Den moderna tillämpade kinesiologin ("applied kinesiology") började utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet

Forskning: Idag pågår en intensiv forskning och utveckling av nya tekniker och metoder inom ett 40-tal olika grenar av kinesiologin.

Källa: Mac Pompeius Wolontis