Mer om shiatsu

Shiatsu - en ung gren på ett gammalt träd

Shiatsu bygger på den japanska massagen anma, som har djupa rötter i det österländska tänkandet. Under de senaste tusen åren har anma kompletterats med kinesiska medicinkunskaper och västerländsk medicin, och på så sätt utvecklades en ny behandlingsmetod som i början av 1900-talet fick namnet shiatsu.
Ordet shiatsu betyder fingertryck.

 

Shiatsu internationellt

Det Europeiska Shiatsu Förbundet (ESF - European Shiatsu Federation) är en organisation som sammankallar nationella shiatsuföreningar över hela Europa.

ESF är medlem i Europeiska föreningen för komplementär- och alternativmedicin (EFCAM - the European Federation for Complementary and Alternative medicine) samt Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA - the European Public Health Alliance).

I vissa länder inom EU är förutsättningarna för att praktisera shiatsu begränsade medan i andra länder är det friare, som till exempel i Sverige, England och Irland, där man har rätt att utöva alternativa terapiformer under vissa former. I Österrike har man ett skyddat yrke och i Schweiz är shiatsu en erkänd yrkeskategori inom sjukvårdssystemet och utbildningarna studiemedelsberättigade. Skillnaderna är alltså stora inom Europa och ESF arbetar för att (underlätta och) jämna ut skillnaderna.

Forskning

För att få större officiell acceptans för shiatsu och påvisa dess effektivitet genomförde ESF ett forskningsprojekt som sträcker sig över hela Europa.

Här kan du läsa rapporten

Utveckling av läroplan

Ett annat pågående projekt i ESF handlar om att utarbeta riktlinjer för en ny läroplan som bygger på EQF, European Qualifications Framework, som är EU:s verktyg för att säkerställa och utjämna yrkeskompetens över nationella gränser. Arbetet är ett led i att skapa förutsättningar för att shiatsu-utövare inom Europa ska ha möjlighet att praktisera fritt och vinna erkännade för vår profession. Detta är ett arbete som täcker flera olika plan och berör både politik, forskning, folkbildning och samarbete inom Europa.

Medlemsländer

Belgien – Belgische Shiatsu Federatie
Grekland – Hellenic Shiatsu Society
Irland – Shiatsu Society of Ireland
Italien – Coordinamento Operatori Shiatsu
Spanien – Association Profesionales de Shiatsu
Tjeckien – Czech Shiatsu Association
Österrike – Osterreichischer Dachverband für Shiatsu