Mer om taktilterapi

Taktilterapi, med beröringsmetoden Taktil Stimulering, används bland annat inom förskola, särskola/träningsskola, fritidsverksamhet, dagcenter, rehabilitering, mödra- och barnavård, barn- och vuxenpsykiatri, sjukhem, servicehus, smärtbehandling, hospice, företag och i många familjer.

Så här gör man:  Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Förutom strykningarna används också olika kvalitéer av tryck eller att hålla händerna stilla. För beröringen används vegetabiliska oljor.

Taktilterapi med beröringsmetoden Taktil Stimulering ges för hela kroppen och tar ca 40 minuter. Taktilterapi utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning. Den används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor.