Näringsterapi

Inom näringsterapin arbetar man med att med hjälp av rätt sammansatt kost och näringstillskott optimera klienternas hälsa utifrån deras genetiska förutsättningar.

En näringsterapeut har studerat näringsfysiologi, klinisk nutrition och hälsosam matlagning i praktik och teori. I sitt arbete använder sig en näringsterapeut av sina kunskaper om kost, mineraler, vitaminer, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter med mera och hur de påverkar kroppens olika funktioner och hälsa. En näringsterapeut kan ge råd om hur man behåller eller återställer kroppens naturliga näringsbalans. Man vill främja hälsan genom att ge klienten råd om näringsämnen som kan förbättra biokemiska, fysiologiska och psykologiska funktioner.

Arbetet som näringsterapeut innebär ofta att man är lite av en detektiv. Man försöker hitta vad det är som orsakar en klients hälsoproblem. Till sin hjälp har man personens berättelse, analysmetoder man kan göra på sin mottagning och resultat från laboratorietester. Därefter försöker man tillsammans med klienten hitta en lösning på personens problem. Vid återbesök utvärderar man resultatet och kommer fram till hur man ska gå vidare.

Näringsterapeuter arbetar med individuell rådgivning men också med grupper och ger allmänna kostråd eller håller studiecirklar om sunda matvanor. En del näringsterapeuter arbetar med friskvårdsrådgivning på företag, på hälsohem, gym, rehabcenter eller i hälsokostaffärer.