Publicerad maj 22, 2017

Nu tar Kroppsterapeuterna en tydligare ställning i frågan om upphandling av friskvård

Allt fler företag och organisationer har idag insett fördelarna med att erbjuda företagsmassage och annan friskvård till sina medarbetare. Studier visar att friskvårdssatsningar bidrar till mer motiverade och friskare medarbetare. Däremot vet inte alla företag och upphandlare var de ska vända sig för att hitta en friskvårdare att anlita idag. Därför satsar nu Kroppsterapeuterna på att tydligare informera om och marknadsföra sina medlemmar.

- Vi har pratat med ett antal företag som erbjuder friskvård för sina medarbetare idag om varför de valt att skriva avtal direkt med våra medlemmar. Alla instämmer att fördelen är att man får en närmare relation när det är samma person som kommer, vilket kan vara särskilt viktigt för att medarbetarna ska känna sig bekväma med att få t.ex. en massage. Att som företag bygga en relation med en enskild friskvårdare tycks ha fördelen att fler på företaget blir intresserade av att delta, säger Peter Feldt, generalsekreterare i Kroppsterapeuterna.

På frågan om varför man valt att erbjuda företagsmassage från början svarade ett av de tillfrågade företagen: ”Vi försöker titta på hur vi kan förebygga att folk bli sjukare. Och vi vill skapa en trivsammare arbetsmiljö.”

Svar från ett av de andra företagen var: ”För att hålla personalen frisk. Vi vill jobba i förebyggande syfte.”

Friskvård och företagets lönsamhet

Sverige står inför en utmaning med ett ökat antal lång- och korttidssjukskrivningar. Enligt Socialstyrelsens Ekonomiska analyser är stress och utmattningssyndrom numera den största anledningen till sjukskrivningar. Friskvård har en lugnande effekt, och har visat sig kunna användas i preventivt syfte för att hålla medarbetare friskare. Det är bra såväl för den enskilda individen, som för företagets ekonomi och lönsamhet.

- Vi är som förbund samtidigt medvetna om det priskrig som pågår på marknaden just nu, där vissa stora bemanningsföretag går in och erbjuder lägre priser, som i slutändan tyvärr ofta innebär ohållbar ersättning för den enskilda friskvårdaren. Vi ser det som vårt ansvar att göra det enklare för företag och upphandlare att hitta och skriva avtal direkt med våra medlemmar, utan några mellanhänder, menar Peter Feldt.

- Men bemanningsföretagen fyller också en roll, fortsätter Peter. De friskvårdare som inte vill dra på sig fasta kostnader i form av lokal eller vill syssla med marknadsföring kan söka sig till bemanningsföretag, men då får man ta den lön som erbjuds. Och så länge det finns massörer som arbetar för den timpenning som erbjuds så finns det ingen anledning för bemanningsföretagen att höja lönerna.

Ett stort utbud friskvårdstjänster som kan erbjudas medarbetare

Det finns flera olika alternativ på friskvårdstjänster som ett företag kan erbjuda sina medarbetare för ökat välbefinnande. Allt från företagsmassage och individuella hälsosamtal till gruppträningspass, föreläsningar om hälsa, kostrådgivning, yoga och qigong.

- Alla Kroppsterapeuternas medlemmar har något de skulle kunna erbjuda för att bidra till ökat välmående ute hos en företagskund, om de så vill. Företagen kan samtidigt känna sig trygga när de vänder sig till och anlitar en av våra medlemmar, då Kroppsterapeuternas sigill är det certifikat arbetsgivaren behöver för att känna sig säker på att de får kvalitetssäkrad friskvård, menar Peter Feldt.

Under året kommer Kroppsterapeuternas Yrkesförbund att jobba mot företag och upphandlare för att kunna rekommendera sina medlemmar till uppdrag ute hos företag och organisationer. Tillsammans med Axelsons och andra intresserade aktörer i branschen kommer även en informationskampanj att lanseras i syfte att informera om fördelarna med friskvård i samhället.