Publicerad maj 29, 2023

Nya rutiner för halvårsfaktureringen

Kroppsterapeuterna har ändrat rutinerna för halvårsfaktureringen.

Anledningen är att vi vill tänka mer hållbart, genom att inte skicka ut pappersfakturor per post, spara in på  portokostnader i möjligaste mån, och att förenkla hanteringen av betalningar.

Vi kommer därför i första hand att använda oss av Kivra, därefter mejl och i sista hand post. 

Det innebär:

1. att de medlemmar som har Kivra kommer att få sin faktura där.

2. att medlemmar som inte har Kivra kommer att få fakturan mejlad.

3. att medlemmar som inte har mejladress registrerad kommer få fakturan med post.

 

Fakturorna kommer att skickas ut under vecka 23 (5-9 juni).

Sista betalningsdag för halvårsfakturan är den 30 juni.

 

Se över ditt medlemskap

Passa också på att se över ditt medlemskap så att du har rätt medlemsform och försäkring.

Vill du göra förändringar i ditt medlemskap meddela oss snarast, dock senast den 30 juniinfo@kroppsterapeuterna.se.