Publicerad november 09, 2020

Omsättningsstöd för enskild näringsidkare börjar gälla från 9 november

Den nya förordningen om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare träder i kraft den 9 november. Ansökan kan göras från 10 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av Länsstyrelsen. Ansökan om omsättningsstöd görs på Mina sidor på Boverket och ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Mer information på länken från Länsstyrelsen Östergötland som är samordnare av stödet:

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare - Så söker du