Pandemilagen påverkar våra medlemmars verksamhet

15 januari 2021

Enligt Folkhälsomyndigheten anses massagepraktiker och liknade verksamhet som handelsplats och omfattas därför av den nya pandemilagen.
Här kommer en vägledning för att förhålla sig till detta.

Föreskrifterna som FHM har beslutat om gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser.
Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande.

Verksamheterna måste tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu är det en skarp regel. Länsstyrelsen är utsedda att kontrollera.

 

OBS! Personalen räknas inte in i max-antalet.

 

Att göra nu:
• Räkna ut i m2 hur stor del av din lokal som är tillgänglig att vistas på för kunder. Räkna sedan 1 kund per 10 m2.
• Spara din uträkning i ett skriftligt dokument som redogör hur du kommit fram till maxantalet.
• Sätt upp en skylt vid entrén som säger hur många kunder som får vistas i praktiken/lokalen/väntrum samtidigt. Du kan använda den här mallen.
• Säkerställ att maxantalet inte överskrids.

Om det finns separata behandlingsrum ska en skylt sättas vid varje ingång.

 

OBS! Om lokalens yta är mindre än 10 kvm bedömer Folkhälsomyndigheten att det bör vara lämpligt att tillåta en kund i taget, dvs i vårt fall att det är möjligt att ge behandling även om behandlingsrummet är något mindre än 10 kvm.

 

Dessutom ska du göra följande:
• Informera dina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
• erbjuda dina kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
• skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
• följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
• håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren