Prissättning

När du ska sätta ditt pris finns det flera saker att ta hänsyn till. Vad tar dina konkurrenter för pris? Vad har du som är unikt för dig? Hur mycket kostnader har du? Vad vill du kunna ta ut i lön?

Vi brukar ofta få frågan från medlemmar vad vi tycker är ett rimligt pris. Kroppsterapeuterna får inte gå ut med några riktlinjer för prissättning, enligt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (läs mer om Karteller på Konkurrensverket. Däremot har vi, i vår webbenkät (2016-01-14) till våra medlemmar, ställt frågan om vad de tar betalt.
Pris_per_timme_2016_Kroppsterapeuterna-webb

Snittpriset är cirka 600 kr inklusive moms för 1 timmes behandling/träning/rådgivning.

Tips!

I enkäten fick vi även tipset att ha en varierad prissättning, till exempel kan du ta ett högre pris kvällar och helger. Vill du köra med lägre pris för studenter och pensionärer kan du erbjuda dem endast de tider som du har svårast att fylla med fullbetalande kunder.

Vad är en kund värd?

Vissa kunder väljer att gå enbart när de har ett problem och då ca 3-5 behandlingar. Andra går så länge friskvårdsbidraget räcker. En typisk stamkund hos våra medlemmar kommer upp till en gång per månad.

Hur många gånger om året kommer en återkommande kund?

Stamkund_2016_Kroppsterapeuterna-webb

Vi har valt att i nedan exempel räkna med att en snittkund kommer 6 gånger.

Med ett behandlingspris på 480 kr + moms, totalt 600 kr blir en snittkund värd:

480x 6=2880 kr + moms.

Om du t ex ger 50 % rabatt vid första tillfället får du ändå in: 2 640 kr + moms.

Vill du ge något extra vid första behandlingen men inte rabatt; ge dem 90 minuter och låt dem betala för 60 minuter. På så vis har du gott om tid för anamnes, tester och att förklara.

Hur många kunder behövs?

I vårt exempel räknar vi med att en snittkund kommer 6 gånger/år. Under ett år arbetar du 46 arbetsveckor (helgdagar och semester borttaget). Varje vecka ger du 30 behandlingar. Det blir 1380 behandlingar under ett år (46x30=1380)

Om varje kund i snitt kommer 6 gånger behövs det 230 (1380/6= 230) kunder i ditt kundregister för att kunna fylla din tid.

Hur mycket blir kvar i handen?

Säg att din inkomstbringande arbetstid är 30 timmar/vecka och att du tar 600 kr inklusive moms/timme. Dina kostnader per månad är cirka 7 600 kr.

Snittintäkt baserat på ovan värden:

Snittpris: 480 kr + 120 kr i moms. Totalt 600 kr

Antal behandlingar per vecka: 30

Antal behandlingar per månad = 30x4= 120 behandlingar

Intäkt per månad: 120x480 kr=57 600 kr.

Kostnader: cirka 7 600 kr.

Resultat (intäkt – kostnad)= 50 000 kr

Kvar i handen efter schablonavdrag, egenavgifter och kommunalskatt är cirka 25 000 kr.

Vilket motsvarar en månadslön på ca 32 400 kr enligt skattetabell 30. Exemplet baseras på att du arbetar 75 % inkomstbringande arbetstid. Det tillkommer tid för bokning, marknadsföring, bokföring m m.

Se kalkyl från verksamt.se på hur mycket du behöver ta betalt för att få den lön du önskar.