Publicerad juni 07, 2017

Så jobbar Naturskyddsföreningen med friskvård för sina medarbetare


Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård, och där arbetsmiljö även är något det värnas om internt. Varje vecka får personalen nyttja en friskvårdstimme under arbetstid, och varannan vecka finns möjlighet att få företagsmassage. Nu tittar föreningen även på att utöka antal friskvårdsaktiviteter som erbjuds.

Ofta fullbokat

- Vi vill förebygga att folk blir sjuka och skapa en trivsammare arbetsmiljö. Sedan två år tillbaka erbjuder vi massage på kontoret varannan vecka, och det är ofta fullbokat. Vi har även regelbundna friskvårdsföreläsningar där vi bjuder in talare som Skyddskommittén väljer ut, ofta på rekommendation av medarbetarna, berättar Maria Palm, HR-chef på Naturskyddsföreningen.

Maria Palm, HR-chef på Naturskyddsföreningen.

När Naturskyddsföreningen bestämde sig för att börja med företagsmassage tittade man på olika lösningar och förde en diskussion med egenföretagande massageterapeuter, bemanningsföretag och Företagshälsovården. Valet föll på de enskilda massageterapeuterna på grund av priset och den personliga kontakten.

- Vi satte upp några provtider med två massageterapeuter som kom på rekommendation, och lät personalen välja vem de tyckte bäst om. Båda två var lika omtyckta, och därför bestämde vi oss för att jobba med båda på rullande schema, säger Maria Palm.

Viktigt med pålitlighet och personlighet

- Vi valde enskilda friskvårdare för att veta vem vi får varje gång. Det var viktigt för oss att hitta någon som var pålitlig och vars personlighet fungerade ihop med våra medarbetare. Det kändes också bra att inte ha någon mellanhand, utan att alla pengar gick direkt till massörerna. Det är bra att vi har två för det gör oss mindre sårbara – om den ena behöver vara ledig kan de ofta täcka upp åt varandra.

Naturskyddsföreningen har valt att subventionera kostnaden för friskvårdsmassagen för sina anställda med runt 25 procent av kostnaden. Personalen skriver upp sig på ett schema och får sedan en 25-minuters massage som dras direkt från lönen. Massageterapeuten fakturerar direkt till Naturskyddsföreningen och får betalt för minst 8 personer oavsett om det är fullbokat eller inte.

Maria berättar att ungefär en fjärdedel av medarbetarna på kontoret, där det jobbar ungefär 100 personer, brukar gå regelbundet på företagsmassage. Naturskyddsföreningen jobbar även aktivt med andra satsningar för friskvård på företaget.

Vill motverka stress på arbetsplatsen

- Två gånger per termin kommer en ergonom och kollar alla nyas arbetsplats, och även om det är någon som anmält behov. Vi har regelbundet fysiska skyddsronder. Att motverka stress på olika sätt har även blivit en prioritet, berättar Maria Palm.

Medarbetarenkäter är även ett viktigt verktyg för att identifiera olika svagheter som organisationen kan jobba med för att få personalen att trivas ännu bättre.

Framåt planerar Naturskyddsföreningen att fortsätta satsa på friskvård. Tidigare har de haft Qigong-föreläsningar på kontoret, något Maria gärna ser en fortsättning på.

- Nästa steg blir att hitta andra friskvårdsaktiviteter, kanske att varje tisdag ha klasser i Qigong och sedan en annan aktivitet på torsdagar. Vi tittar på att hitta fasta aktiviteter som folk kan gå på mer regelbundet. Utmaningen är att få med fler ur personalen, även dem som kanske inte är lika aktiva idag, avslutar Maria Palm.