Publicerad november 26, 2020

Skogsterapi och skogsbad kan förebygga stressrelaterad ohälsa

Att naturen kan användas för att behandla och förebygga psykisk ohälsa är ett område det forskas mycket på i nuläget och flera projekt för att använda olika former av behandling i naturen pågår.

Petra Ellora Cau Wetterholm är psykolog och har egen erfarenhet av stressrelaterad ohälsa. För henne blev naturen en del av lösningen för att finna ro och ge tankarna utrymme.

- Jag insåg snart att meditation i vanlig bemärkelse var för utmanande då stressen löpt amok i kroppen, men att gå ut i skogen och vandra långsamt, det gav en återhämtning som påverkade min hälsa ganska omedelbart.

Nyfikenheten var väckt och hon hittade en utbildning i USA, i så kallad forest therapy, som där kan betyda både skogsbad och skogsterapi. Vi återkommer till skillnaden mellan dem.

- Att etablera skogsbad i Sverige som ett sätt att må bättre var inte helt enkelt i början. En del undrade om man skulle bada i en sjö i skogen. Eller om skogsterapi innebar att man gav skogen terapeutisk behandling, skrattar hon.

2017 kom skogsbad med på listan över nyord och det var en bekräftelse på att begreppet började bli etablerat.

- Sedan dess har intresset verkligen skjutit fart, det märker jag både bland allmänhet, patienter och från media.

Pilotprojekt om skogsterapi

Petra Ellora Cau Wetterholm. Foto: Lars Pehrson

Vid den tiden hade hon arbetat som psykolog inom barn och ungdomspsykiatrin och upplevt positiva resultat av att ta med hemmasittande ungdomar ut i naturen. När hon tog anställning på en vårdcentral fick hon möjlighet att utveckla ett pilotprojekt med skogsterapi som tilläggsbehandling för stressrelaterad ohälsa. Evidens, att veta om en behandling är verksam som den är tänkt, är viktigt inom hälso- och sjukvård och att genomföra en första pilotstudie för att utforska möjligheterna med skogsterapi var ett viktigt första steg. 

Pilotstudien öppnade nya ingångar till psykologisk behandling och mynnade ut i en manual för gruppbehandling under en sexveckorsperiod samt en utbildning baserad på behandlingen.

Samarbeta med någon med klinisk kompetens

- Utbildningen till certifierad skogsterapiguide är öppen för alla, men jag är noga med att om man själv saknar en klinisk utbildning, så bör man samarbeta med någon som besitter den kompetensen. Lite på samma sätt som att en mindfulnessinstruktör inte i alla lägen behöver ha all klinisk kompetens själv, utan kan samarbeta under insyn av legitimerad personal och på så vis ändå verka inom hälso- och sjukvård.

För att reda ut begreppen, vad är det egentligen för skillnad mellan ett skogsbad, skogsterapi och helt vanlig vistelse i naturen?

- Skogsbad kan vara både guidat och oguidat. Om du går med en certifierad guide får du hjälp att inte bara titta på naturen, utan också att forma en relation till den. Det handlar om att sakta ner och utforska sina sinnen i kontakt med naturen, återupptäcka och anknyta till den. När man återuppväcker den kontakten händer det något med oss. Det är en källa till välmående och glädje – och den aktiveras helt naturligt. Efter ett guidat skogsbad är det lättare att skogsbada på egen hand.

- Medan skogsbad riktar sig till allmänheten, är skogsterapi en mera avancerad modell som bygger vidare på skogsbad men alltid är guidat. Att ge skogsterapi kräver en fördjupad kompetens, då den riktar sig till, dem med särskilda behov, exempelvis utmattning, depression och ångest eller fysiska funktionsvariationer

All tid i naturen är en kvalitet

Ett skogsbad för allmänheten tar inledningsvis mellan två och tre timmar, men kan efter en viss vana kortas av. Ju mer van man är, desto snabbare går det att koppla av, menar Petra Ellora Cau Wetterholm.

- Tre timmar kan låta mycket, men jag har ännu aldrig varit med om att någon sagt att det är för lång tid, tvärtom. Man lämnar ofta greppet om tiden, och landar i ett vara-tillstånd. Ett skogsbad är menat att erbjuda minskad stress och ett skifte in mot vila och återhämtning. För kort tid i naturen kan innebära att man går miste om den mer djupgående och välgörande effekten. Men såklart är all tid i naturen en kvalitet, även på andra sätt. Men just skogsbadet är något att ge tid för att full effekt ska kunna uppnås.

Vad är det med naturen som gör att den kan vara en så effektiv källa till välmående?

- Det är har visat sig vara flera komponenter. När vi saktar ner, öppnar våra sinnen och tillåter oss att vara i kontakt med naturen, skiftar något i oss. Därtill erbjuder naturen något som kallas för en "återhämtande omgivning": olika komponenter som är välgörande för oss, från mikroorganismer i jorden och flyktiga ämnen som växter avsöndrar, till neurologisk stimulans genom rörelse och skönhet, mönster och annat som har en välgörande effekt, både fysiskt och psykiskt. 

Är skogsbad bra för alla?

- Ja, för det stora flertalet skulle jag våga säga, bara naturen vi vistas i upplevs som trygg och trevlig. Vi människor är ju komna ur natur och kan sägas "höra hemma" i den. Men såklart, som kliniker bör man känna till att det finns kontraindikationer. Det är inte lämpligt för någon med specifika fobier, då det är en gruppbaserad behandling. Då bör man prioritera psykologisk behandling.

 Skogsbad är att man särskilt bejakar och bjuder in allt det man tycker mest och bäst om göra och vara i naturen. Det handlar mer om att följa sina preferenser än att utsätta sig, uthärda eller något annat. 

Minskad stress och stärkt immunförsvar

Vetenskapliga studier återkommer till skogsbadets positiva effekt för vårt välmående. Det påvisar goda resultat för minskad stress, för ett stärkt immunförsvar. Numer kan vi även konstatera att skogsbad har en reglerande effekt på blodtryck och sömn, minskar nedstämdhet och ångest, förbättrar vår kognitiva kapacitet och bidrar till prosocial förmåga. 

Petra Ellora Cau Wetterholm betonar att det är även kan vara viktigt att komma till insikt om att naturen är något vi är del av och beroende av för vår levnad och överlevnad. Särskilt i tider av ekologisk kris och utmaning. I nyare studier har man sett att just närvaro i naturen, som skogsbad och skogsterapi, kan väcka en vilja att skydda och bevara den – och det kan vi ju se som en slags medicin i sig, viljan att vara ta hand om naturen är ju att ta hand om oss själva.

 

Utbildningar för dig som vill jobba i naturen

Vill du vidga din verksamhet och kunna erbjuda naturnära aktiviteter? Det finns en rad utbildningar med olika inriktning att söka sig till. Här tipsar vi om ett par:

Grebbestads folkhögskola
Allmän kurs, inriktning friluftsliv

Klarälvdalens folkhögskola
Turism och friluftsliv

Malungs folkhögskola
Fjäll- och vildmarksledarlinjen

Tornedalens folkhögskola
Naturguideutbildning

Örnsköldsviks folkhögskola
Naturguide Höga Kusten

Österlens folkhögskola
Certifierad naturguide

Friluften.se
Arrangerar kurser och evenemang med utomhuspedagogik i fokus. Allt från skogsfloating till ledarskapsutbildning.

Internationell masterutbildning i friluftsliv

Fyra lärosäten i Norden har tillsammans utvecklat ett masterprogram med kunskap om hälsoperspektiv relaterade till friluftsliv, gröna tätortsnära miljöer och en stärkt förmåga att förstå och uppleva naturen. Programmet är på engelska och pågår på heltid under två år.

Studierna uppmärksammar aktuell forskning om friluftsliv i relation till hållbarhet, hälsa och lärande. I detta ingår kunskaper om friluftsliv i tätortsnära landskap och vikten av olika hälsoperspektiv relaterade till gröna miljöer, fysisk aktivitet, hälsa och naturmöte. Programmet är ett samarbete mellan Universitet Sørøst och Norges idrottshögskola i Norge, Holár University på Island och Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Sverige.

Mer information och inspiration finns hittar du bland annat på:

Naturturismföretagen.se

Friluftsframjandet.se

Certifieradnaturguide.se

Se även de olika studieförbunden med lokalavdelningar runt om i landet.

 

Texten är skriven av Ulrika Hoffer och publicerades först i Kroppsterapeuten Nr 3 2020.

Läs mer om naturen som en väg till välmående

Åsa Ottosson: "I naturen kunde jag hitta ro mitt i allt kaos"

Vägen till välmående går via naturen