Publicerad april 09, 2018

Susanne Wolmesjö rör sig smart

Att kroppens rörelser har betydelse för hjärnans utveckling och vår inlärningsförmåga är ett ämne som är mer aktuellt än någonsin, med tanke på hur stillasittande både barn och vuxna är i dag. En som viger sitt liv åt att studera hur rörelsemönster påverkar såväl koncentrationsförmågan som stressnivåer är Kry-medlemmen Susanne Wolmesjö.

Den nyutbildade idrottsläraren Susanne Wolmesjö hade svårt att ta in det hon såg på sitt extraknäck på ett dagis i Florida: Barnen kördes till skolan, hade chokladbitar och vitt bröd i lunchlådan och kunde knappt röra sig naturligt under de korta stunder de fick röra sig på en gård med höga staket.

Det var 80-tal och Susanne, som var i Florida på idrottstipendium, för att spela volleyboll och studera, initierade en studie för att se hur barnens motorik och vanan att röra sig påverkade deras självkänsla. Resultaten var tydliga: De som hade sämst motorik hade också sämst självkänsla – och tvärtom: Ju bättre motorik, desto bättre förhållande till sig själv. De barn som hade dålig balans hade sämre uppfattningsförmåga.

Hennes dåvarande professor har fortsatt följa barnen och när hon tog del av hur det gått för barnen, som nu är drygt 25 år, fick hon ännu en bekräftelse på att förmågan att använda kroppen är helt fundamentalt för vår fysiska och psykiska hälsa: De personer som hade sämst motorik under dagisåren hade sämst hälsa som vuxna.

– Det är egentligen inte så konstigt. Har man dålig motorik är det lätt att man väljer bort aktiviteter som är bra för vår hälsa. Därför är barns motoriska utveckling så viktig. Även sociala förmågor påverkas. Barnen vi studerade som hade sämst kroppshållning hade också färre kompisar och sämre social ställning senare i livet. Det är inte så konstigt det heller, säger Susanne Wolmesjö och illustrerar med ett hopsjunket kroppsspråk och nedfälld blick för att sedan skifta till en pigg och vaken hållning och öppen famn:

– Vem vill man helst leka med av dessa två…?

– Det är där det forskas mest, kanske för att det är lättast att mäta. Men alla har inte den rörelseförmåga som krävs för att utöva pulsbaserad träning och saknar man de basala grunderna är det svårt att hitta motivation för att springa och hoppa.

Hon betonar därför vikten av att lägga grunden ordentligt, med kroppsuppfattning fungerande reflexer och rörelseförmåga.

Idag undervisar Susanne Wolmesjö sedan 25 år på Bosön, i bland annat fysiologi och ledarskap. Parallellt med det arbetet driver hon sitt eget bolag, Education in motion, där hon erbjuder konsultation, träning och utbildning med fokus på hur rörelse påverkar våra hjärnors utveckling i positiv riktning. Såväl toppledare som barn och idrottande ungdomar får hjälp av Susanne att komma tillrätta med allt från stress, motoriska utmaningar, koncentrationssvårigheter med mera. Lösningen en vara att hitta invanda rörelsemönster som försvårar bland annat syn, hörsel och kroppshållning.

– Primära rörelsemönster hänger ihop med vår utveckling av hörsel och syn bland annat. De är viktiga när vi är små, men vi kan inte ha dem kvar när vi blir vuxna, då blir det lätt vingligt och ostabilt.

– Till exempel har jag nyligen tränat en tjej som ville han hjälp med att hjula, men som också hade problem att sitta stilla i skolan och med kompisar. Efter en tids tränande återkom hennes mamma och sa att hon för första gången fått återkoppling från skolan att det gick bra för henne och att hon fått diplom som ”klassens kompis”.

Susanne Wolmesjö har ett helt batteri med fascinerande berättelser om allt från stressade företagsledare till barn med utmaningar i skolan, som hon hjälpt vidare genom det hon kallar för smarta rörelser. För det är sällan krångliga träningsprogram som krävs, utan att identifiera vilka reflexer som påverkar kroppsrörelser och våra sinnen i fel riktning, och så lära om.

– Simple is profound, säger hon med tillägger att kunskapen bakom är så omfattande att det ibland är en kamp att välja var hon ska lägga sitt fokus:

– Just nu skulle jag till exempel helst vilja vara i San Diego, där det pågår en stor konferens om motorisk träning för familjer. Min utmaning nu är att inte åka iväg på allt, utan att fokusera på att använda de kunskaper och resurser jag har på bästa sätt, skrattar hon.

Ibland möter hon frustration hos exempelvis fysioterapeuter som uppgivet undrar varför kunskapen om kognitiv neurovetenskap och neurosensomotorik inte ingår i deras utbildning. Och visst kan det klia i fingrarna att lobba för att det ska in i utbildningen, men fokus ligger på annat håll:

– Jag har landat i att jag ska göra det jag tror på och jobba med de som är motiverade och intresserade, istället för att lägga min tid på att övertyga och övertala utbildningsansvariga. Det blir alltid bäst då.

Fakta
Namn: Susanne Wolmesjö
Arbetar som: Driver företaget Education in motion, som fokuserar på kognitiv neurovetenskap, neurosensomotorik och kopplingen till hälsa och inlärning.
Undervisar på Bosön i bland annat fysiologi, träning, kost, friskvård, stress, anatomi, ledarskap, pedagogik.Författare till flertalet böcker, bland annat Smarta rörelser som satt avtryck på bland annat Friskis och Svettis barnverksamhet.Håller utbildningar i Sverige, Holland och Tyskland i samarbete med Svetlana Masgutova, som Susanne har utbildat sig hos.Ingår i IKEAs internationella utvecklingsteam, där arbetet handlar om hur IKEA kan bidra till att barn rör på sig mer.

 

Texten är skriven av Ulrika Hoffer och publicerades först i Kroppsterapeuten Nr 1 2018.

Foto: Ulrika Pousette