Publicerad augusti 11, 2016

Svenskarnas intresse för hälsa och motion är stort

Karusellbild-Din väg mot hälsaSju av tio svenskar uppger att det har ett stort intresse för fysisk aktivitet på fritiden och åtta av tio menar att motion och träning är något man mår bra av. Det är några av resultaten i en ny  opinionsundersökning om hälsa och motion gjord av En Svensk Klassiker i samarbete med undersökningsföretaget Novus.

Undersökningen handlar om allmänhetens inställning till motion och träning. Frågorna i undersökningen handlade bland annat om i vilken utsträckning man är lättare fysiskt aktiv eller ägnar sig åt fysiskt ansträngande aktiviteter, graden  av stillasittande i på jobbet och på fritiden, varför man inte motionerar, inställningen till motionens betydelse för hälsan och om man tränar i ordnade former eller mer spontant, och om man registrerar sin fysiska aktivitet med digitala hjälpmedel.

Några resultat:

  • 54 procent anser att de i tillräcklig utsträckning ägnar sig åt fysisk aktivitet på sin fritid.
  • 36 procent uppger att de sitter mer än de rör sig under en vanlig dag. I åldersgruppen 18-29 år sager 51 procent att de sitter mer än de rör sig.
  • 48 procent säger att deras vanligaste motionsform är snabba promenader.
  • 9 procent anger att de tränar i en idrottsförening.
  • 31 procent svarar att de registrerar sin träning genom till exempel appar och pulsklockor/aktivitetsarmband.

Undersökningsresultaten bygger på webbintervjuer med drygt 1000 deltagare i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Resultaten finns publicerande i rapporten "Svenskarna om hälsa och motion, en trendrapport genomförd av En Svensk Klassiker/Novus".

Läs rapporten i sin helhet