Ta kontroll över stressen och bli mer effektiv

Att ha mycket att göra kan ge en kick vissa dagar och ge andnöd andra. När vi inte känner kontroll över situationen uppstår stress och när vi är stressade har vi svårt att göra smarta prioriteringar. Men det finns knep för att frigöra mer tid och arbeta mer effektivt. Mia Breitholtz Söderström på TimeFinder vet hur.

Genom att ha en tydlig struktur för sin arbetsvecka, med en realistisk balans mellan behandlingar, konsultationer och administration skapar du bättre förutsättningar att minska din egen stress och
ge en bättre upplevelse för dina kunder.

Det är fullt möjligt, menar Mia Breitholtz Söderström, som jobbar med hållbar effektivitet och hjälper ledare och entreprenörer att ta kontroll över sin arbetssituation och frigöra mer tid.
– Det handlar nästan alltid om att skapa bra rutiner och styra upp en struktur när man vill ta kontroll över sin arbetssituation. Planera inte bara in ”tid för administration”, utan specificera vad du ska göra de stunder du sätter dig framför
datorn. På så vis slipper du sätta dig framför datorn och överväldigas av den långa att göra-listan, säger hon.

Men att göra-listor, är de inte en stor källa till stress? Att bara se hur den växer och tiden äts upp av att beta av den?

– Nej, det kan vara betydligt mer stressande att ha en massa saker i huvudet. Och att ha en lista är bättre än en massa lappar på olika ställen med anteckningar och saker att komma ihåg. En lista som
man bearbetar i prioriterad ordning är ett effektivt sätt att hålla struktur. Allra helst ska du dessutom planera in det som  ska göras i kalendern. Detta för att du då bryter ner de större uppgifterna på listan till hanterbara bitar som du dessutom bestämmer en tid för när du ska ta tag i.

Många upplever att mejlen är det som stressar mest, samtidigt är det ju nödvändigt att vara tillgänglig. Hur kan man undvika att mejlen blir en stressfaktor?

– Mitt råd är att läsa mejlen tillräckligt för att kunna ta ställning till vad du ska göra med dem. Slänga, flagga upp vid en tidpunkt längre fram eller hantera direkt? Är ett mejl för omfattande för att läsas i sin helhet nu, bestäm direkt när du ska läsa det, så att du inte behöver gå och stressas av att komma ihåg det – och därmed riskera att glömma bort det. I de flesta mejlprogram finns en funktion så att mejlet kan flagga upp igen när det är aktuellt. En inbjudan till ett event om två månader behöver du till exempel inte ta ställning till nu, men om du flaggar det så att det dyker upp igen exempelvis två veckor innan, så kan du släppa det för stunden och tryggt veta att det dyker upp
när det är aktuellt.

Hur vet jag vad som bör prioriteras när det är hett om öronen? Får man
panik är det svårt att veta.

– Ta ett steg tillbaka, bryt det du håller på med. Det är lätt att man bara fastnar i det man har för ögonen, även om det egentligen inte är jätteviktigt. Ibland kan det hjälpa att göra något helt annat en stund, gå en kort promenad, låt hjärnan göra något annat. Då kan man ofta lättare se vad som egentligen är det viktiga att prioritera just här och nu. Man får helt enkelt kontakt med den smartare delen av hjärnan, istället för att agera på reflex!

Mias tips för en mer effektiv arbetsvardag

Skriv EN lista
Det är när vi har saker liggande i våra bakhuvuden som vi blir stressade och samtidigt riskerar att missa viktiga saker. Ha hellre en lista istället för en massa olika lappar och ställen i dator och telefon
där du samlar alla saker du ska komma ihåg. Det innebär mindre risk att missa något och det minskar stressen.

Detaljplanera din administrativa tid
Planera vad du ska göra under de olika arbetspassen framför datorn. Ska du beställa material, läsa in nya föreskrifter, uppdatera dig på branschnyheter? Ha klart för dig vad du ska göra när du sätter dig vid datorn och ha fasta tider för återkommande arbetsuppgifter.

Bearbeta mejlen mer effektivt
Alla mejl behöver inte hanteras omedelbart, utan du kan lägga in påminnelser så att de dyker upp igen när de är aktuella. Rensa bort lästa och bearbetade mejl från inkorgen, gör ett mappsystem där
du sorterar in saker som ska arkiveras eller läsas senare.

Håll rent på skrivbordet
Många har skrivbordet fullt med högar av viktiga papper som ska bearbetas och de blir liggande där som en påminnelse, ofta av rädsla för att glömma bort dem om man sorterar undan dem. I själva verket är det väldigt stressande att ha dem liggande, de blir en signal till hjärnan om att det är något du inte har gjort, men bör göra. Ha istället lättillgängliga mappar eller arkivkorgar vid skrivbordet
för alla papper och dokument som är aktuella. På så vi slipper du ha dem för ögonen, men de är ändå tillgängliga när du ska ha dem.

Artikeln är skriven av Ulrika Hoffer och publicerades först i Kroppsterapeuten Nr 4 2016.

Foto: Ingemar Lindewall