Publicerad oktober 28, 2015

Tryggt med Kroppsterapeuternas medlemsförsäkring

När skadan är framme känns det skönt att vara försäkrad. I det aktiva medlemskapet via Kroppsterapeuternas Yrkesförbund ingår försäkring. Vi pratade med försäkringsförmedlare Inger Björn för att höra lite mer om vad som gäller.

– Om till exempel en brand uppstår kan du behöva boka av kunder och drabbas av inkomstbortfall även om det inte var i din egen lokal det brann. Branden kan ha ägt rum i en intilliggande lokal eller en annan del av den lokal du hyr in dig i – i vilket fall kan det hända att du inte får tillgång till din egen lokal om t ex en brandteknisk undersökning ska göras, säger Inger Björn.

Då kan försäkringen träda in till dess att man är tillbaka i sin lokal igen.

Samma sak gäller om ett inbrott skett i en grannfastighet – din egen lokal kan då tillfälligt vara avspärrad och du kan behöva boka av kunder.

– Tänk på att inte låta mobiltelefon, växelkassa eller nycklar med mera ligga framme i din lokal. Lås gärna in dessa i ett skåp. Om någonting skulle försvinna ur lokalen och man inte kan finna några brytmärken eller krossade rutor eller liknande, så kan det vara så illa att försäkringen inte gäller. Samma regler gäller även för en privatbostad, säger Inger Björn.

Skulle tjuven vara framme när du är ute på tjänsteresa och till exempel mobilen försvinner så är man försäkrad. Sker det på privattid gäller däremot inte denna försäkring.

– En annan sak som är viktig att tänka på är att vi rekommenderar att kunden själv tar av sig och förvarar sina smycken under en behandling. Tyvärr har vi haft några tråkiga fall där kunden menat att terapeuten hjälpt till att ta av smycket som nu är försvunnet.

Kajsa Jacobsson