Publicerad mars 29, 2016

Vad händer i Senior Aktivitet-projektet?

Artikel KT1_26Kroppsterapeuterna ingår sedan förra året i ett projekt som undersöker äldres aktivitetsvanor. Syftet med projektet Senior aktivitet är att ta reda på hur digitala hjälpmedel kan bidra till ökad aktivitet och leda till att fler får bättre hälsa. Projektdeltagare är Telia, Riksidrottsförbundet, Korpen, PRO, Region Skåne, Kroppsterapeuterna, PostNord och Corviva. Hur går projektet till och vad händer just nu?
Läs mer om projektets status i den artikel som publicerats i alldeles färska numret av Krys medlemstidning Kroppsterapeuten.