Akupressör


Akupressur har sitt ursprung i orientalisk medicin. Den har utvecklats ur traditionell kinesisk medicin (TKM), taoistisk filosofi, japansk tryckteknik och västerländsk psykologi.

I kroppen har vi olika cirkulationssystem t.ex blodomloppet och nervsystemet. Grundtanken i TKM är att livsenergi, Qi, följer bestämda banor, vilka brukar kallas meridianer.

Behaglig och avstressande behandling

Behandlingen brukar upplevas som mycket behaglig och avstressande. Klienten ligger på en behandlingsbrits med kläder på sig och eventuellt en filt över sig. Akupressören sitter vid sidan om britsen och trycker på de punkter, som ingår i behandlingsplanen.

I avstressande syfte behandlas slutligen punkter på axlar, nacke och huvud. Därefter avslutas med en balanserande lätt beröring på bröst, mage och fötter.

Terapeuten kan även ge råd och anvisningar om vad man själv kan göra för att må bättre.


Akupressur kan ge hjälp och lindring vid t ex

  • Allergi, astma och andningsproblem.
  • Eksem, klåda och hudproblem.
  • Huvudvärk, migrän och nackproblem.
  • Tinnitus, trötthet och yrsel.
  • Ögon, öron och halsproblem.
  • Muskelvärk, ryggsmärtor och ledproblem.
  • Olika tillstånd med smärta.
  • Beroendeproblem t.ex. med socker, mat, kaffe och tobak. Ätstörningar, stress, oro och nedstämdhet.

 

Mer om akupressur

När livsenergin flödar harmoniskt, är vi friska.

Energiflödet störs och blockeras ofta av yttre omständigheter, det kan vara t.ex.omslag i vädret, felaktig kost eller ensidig arbetsställning. Emotionella trauman och känslomässiga blockeringar kan också orsaka obalanser, vilka kan ge muskelspänningar, som så småningom utvecklas till fysiska åkommor eller sjukdomar.

Utmed meridianerna finns ett antal punkter, som akupressören trycker på för att stimulera och balansera flödet av energi, Qi, i meridianerna. På så vis stärks kroppens egen självläkande förmåga.

Acu kommer från latinets acus som betydet nål. Akupuntur betyder alltså att göra hål med nål. I akupressur trycker man med fingrarna på punkterna i stället för att använda nål.

Diagnos ställer vi genom att ställa frågor, titta på tungan och känna på pulsarna. Vi kan då uppfatta om klienten har en blockering i en viss meridian eller lider av en obalans. Vi använder oss av uttryck från naturen för att beskriva tillståndet. Klienten kan ha överskott eller brist på t.ex. kyla, hetta, vind eller fukt.

Läs mer:

Acupressure Institute, Berkeley – Allmän information om akupressur Internationella förbund: Kanada