Aromaterapeut


Aromaterapi är en behandling där terapeuten utifrån bland annat anamnesen väljer oljor som på olika sätt kan användas på klienten. Det vanligaste är en mjuk massage där oljan masseras in på hela kroppen. De eteriska oljorna kan också inhaleras via aromalampor, användas som tillsats i bad, lotioner och krämer eller på kompresser.

 

Användningsområden:

  • Oro och stress
  • Värk i kroppen
  • Hudproblem
  • Hormonellt relaterade problem
  • Högt/lågt blodtryck

Mer om aromaterapi

Oljorna som används inom aromaterapi anses vara mycket antiseptiska och flera är även mycket effektiva mot infektioner, svamp, bakterier och virus. Doften från oljan påverkar också våra minnen och den del av hjärnan som kontrollerar hormonsystement såsom könsdriften, sinnesstämningen, ämnesomsättningen och stressnivån.

Historik: Oljor från växter har länge använts inom olika kulturer både för att bota och som skönhetsmedel. Man lade då växter och örter i ricin-, olivolja eller vatten. På 1000-talet utvecklades destillationsprocessen och metoden kom till Europa med korsfararna. Under medeltiden blev de eteriska oljorna populära som medicin och parfym.

Forskning: Intresset kring aromaterapi är idag stort och forskning och utveckling pågår ständigt, främst i Frankrike där terapin används parallellt med konventionell medicin. Forskning av de psykiska effekterna har gjorts på bland annat Smell and Taste Treatment i Chicago. År 1993 fann forskare på Queen Elizabeth Psychiatric Hospital i Birmingham att epileptiker fick färre anfall vid användandet av eteriska oljor och året därpå gjorde Middlesex Hospital i London en studie som visade att hjärtpatienter blev lugnare. I England används aromaterapin ofta inom Hospice och palliativ vård.