CoachCoachning handlar om att få en person att bli mera medveten om sina resurser och inneboende potential samt att göra de val som leder till ett resultat som man själv satt upp för sig. Genom att nå sina mål så ökar den egna självtilliten och självkänslan stärks.

En coach hjälper klienten att uppfylla sina mål. Detta görs genom att coachen uppmuntrar och ställer frågor. Coachning är en pågående relation och en process som fokuserar på att klienten vidtar åtgärder för att förverkliga sina visioner, mål och önskningar. Coachning är också en process av frågor och personlig upptäckt som ökar klientens medvetenhet och ansvar och ger denne struktur, support och feedback.

Coachning handlar helt enkelt om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. Genom att ge mycket och positiv återkoppling ser man till att den man coachar utvecklas i en positiv riktning. Utöver detta kan man försöka ge konstruktiv kritik för att bygga upp och utveckla klienten ännu mer. Man utgår från att alla människor har ett behov av att bli sedda och få bekräftelse.

Coachens förhållningssätt är att lyssna in sin klient och att ställa frågor som leder till ökad medvetenhet om de resurser som finns inom henne för att kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Inom coachning läggs fokus på framtiden, att vara handlingsinriktad, pragmatisk och inte se så mycket bakåt.