RosenterapeutRosenmetoden är en varsam och inkännande beröring som syftar till att lösa upp muskelspänningar i kroppen.


Behandlingen bidrar till djup avspänning och en ökad kroppsmedvetenhet. Metoden skapades av Marion Rosen, född i Tyskland 1914 och verksam som sjukgymnast i USA. Metoden har utvecklats kontinuerligt genom erfarenheter i klientarbetet.

”Spänningen i kroppen är den historia du inte kunde berätta.” – Marion Rosen


Rosenterapeuten möter dig där DU är


Behandlingen sker på en massagebänk genom att terapeuten med sin beröring låter dig känna på och bli medveten om musklernas spänning. Med hjälp av en stöttande närvaro kan du börja känna igen, acceptera och öppna för känslan eller minnet som kan finnas i det undermedvetna.


”Det handlar om förändring – från den person du tror att du är till den du verkligen är.” – Marion Rosen


Användningsområden:

Rosenmetoden kan vara ett alternativ för dig som:

 • Lider av fysisk smärta
 • Har muskelspänningar eller hållningsproblem
 • Lider av sömnlöshet eller trötthet
 • Har svårt att slappna av i en stressad vardag
 • Vill uppnå större kroppsmedvetande
 • Söker ett bättre välbefinnande och ökad självkännedom
 • Söker en fysisk eller känslomässig förändring

 

Mer om Rosenmetoden

Allteftersom livet formar oss har vi lärt oss att hålla tillbaka och ta kontrollen över våra känsloreaktioner. Det som en gång var ett sätt att överleva eller hantera omständigheter i vår omgivning, kan så småningom börja ta sig uttryck som smärta eller spänningar i kroppen. Rosenmetoden ger dig en möjlighet att komma tillbaka till och göra medvetet det som begränsar, håller ihop eller gör ont. Det du blir medveten om kan du acceptera eller släppa taget om.


Forskning visar att Rosenmetoden kan ge:

 • Förbättrad psykisk hälsa
 • Förbättrad fysisk hälsa
 • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
 • Stöd i personligt växande
 • Utökad kraft att genomföra livsförändringar


Rosenmetoden Internationellt

www.rosenmethod.org – Roseninstitutet i USA

www.rosenmetoden.org – Danmark

www.rosenmethod.co.uk – Storbritannien

www.rosenterapia.com –  Finland

http://methode.rosen.free.fr – Frankrike

www.rosenmetoden.net –  i Norge

http://rosenmetod.ru –  Ryssland

www.methoderosen.ch – Schweiz

www.rosenmethode.de – Tyskland

www.rosenjournal.org – Rosen Method International Journal

 

Läs om aktuella utbildningar