Taktilterapeut


Taktilterapi är en medveten och strukturerad beröring av huden, vårt första och största organ och sinnesorgan. Taktilterapi, med beröringsmetoden Taktil Stimulering, kan definieras som en sinnesträning och en omsorgspedagogisk metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Den kan också vara en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform.


Användningsområden:
  Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder. Den är ett viktigt stöd i den palliativa vården. Taktilterapi passar alla och används också för stressreducering och i företagshälsovård.

Taktilterapi rekommenderas för att:

  • Skapa lugn och ro
  • Lindra smärta
  • Stärka bindning mellan föräldrar/barn/parnters
  • Öka kommunikationen
  • Öka kroppsuppfattningen
  • Öka immunförsvaret
  • Förbättra mag-tarmfunktionen
  • Understödja nervsystemets organisation
  • Förbättra sårläkning

 

Mer om taktilterapi

Taktilterapi, med beröringsmetoden Taktil Stimulering, används bland annat inom förskola, särskola/träningsskola, fritidsverksamhet, dagcenter, rehabilitering, mödra- och barnavård, barn- och vuxenpsykiatri, sjukhem, servicehus, smärtbehandling, hospice, företag och i många familjer.


Så här gör man:
  Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar och inge säkerhet och trygghet. Förutom strykningarna används också olika kvalitéer av tryck eller att hålla händerna stilla. För beröringen används vegetabiliska oljor.


Taktilterapi med beröringsmetoden Taktil Stimulering ges för hela kroppen och tar ca 40 minuter. Taktilterapi utgår från en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning. Den används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor.