ZonterapeutNaturmedicinen ligger till grund.
  I den zonterapeutiska behandlingen tillämpar vi inte skolmedicinens symtombehandling. I stället bygger vi våra metoder på de naturmedicinska teorierna om de kroppsliga sammanhangen.

Den naturmedicinska sjukdomsteorin bygger på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät för inte bara blod-, lymfa- och nervbanor utan också via meridianerna i kroppen. Enligt det synsättet är symtom just symtom, dvs ett sätt för kroppen att tala om att allt inte står rätt till.


Smärta.
  Vi vet att kroppen använder smärta som varningssignal. Det vi däremot inte vet är att vi går och bär på mycket dold smärta som plötsligt kommer i dagen när någon börjar massera våra fötter. Zoner/reflexpunkter finns i fötterna, händerna och på andra delar av kroppen och dessa kommunicerar med körtlar, organ och övriga kroppsdelar.

Zonterapin är en unik metod som använder sig av tryck på dessa reflexpunkter. Trycket stimulerar och hjälper naturen att vidmakthålla homeostas, jämviktstillstånd, så mycket som är uppnåeligt för varje enskild individ. Retningar vi åstadkommer leder till en reaktion i det område zonen svarar mot och skapar därigenom en självläkningsprocess. 


Användningsområden

  • Värk i axlar, skuldror rygg
  • Migrän
  • Astma
  • Tennisarmbåge
  • Hudbesvär
  • Eksem, psoriasis
  •  Störningar i mag- och tarmsystemet
  •  Barnlöshet
  • Gall- och leverbesvär


Mer om zonterapi – reflexologi

Zonterapi är ingen ny behandlingsform utan tillhör förmodligen de äldsta metoderna för självläkning av kroppen. Man vet att zonterapi använts för över 5000 år sedan både i öst och väst. Bland annat har flera indianstammar också haft kännedom om denna behandlingsform.


Läs mer om zonterapi: 

Ontario College of Reflexology – bra allmän information om zonterapi  

Reflexology World News

Reflexology in Europe Nexus

Reflexology International Council of Reflexologists ICR

Artikel Kurera - Zonterapi - ett effektivt verktyg mot stress

 

Läs om aktuella utbildningar