Publicerad oktober 12, 2016

"Jag är uppvuxen med att man ska hjälpa sina medmänniskor"

Chris McAlister

– Jag är barn av punkåldern i England så egentligen borde jag inte vara förbundsmänniska säger Chris McAlister, shiatsuterapeut, akupunktör och internationell shiatsulärare.

Chris McAlister, Kroppsterapeuternas representant internationellt inom shiatsu säger att förmågan att engagera sig har han fått med sig hemifrån.

Engagemanget kommer från att han vill betala tillbaks för det han själv fått och ge vidare till nästa ge­neration. Som terapeut, lärare och genom att engagera sig i förbundet. Han var till exempel med när Shiatsuförbundet valde att gå upp i Kroppsterapeuterna.

- Kropps­terapeuterna är en välskött och trans­parent organisation. Informa­tion kommer ut på ett lättillgängligt och attraktivt sätt. Det ger också en helt annan tyngd i politiska frågor att komma från ett stort förbund.

Han är engagerad i nätverksgruppen för shiatsu i Sverige men representerar även Kroppsterapeuterna internatio­nellt inom shiatsu och gentemot det stora europeiska nätverket inom kom­plementär medicin via dess branschor­ganisation EFCAM.

– Vår bransch är en stor politisk fråga ute i Europa. Vi ska tänka på att mycket kommer från Europa nu, så när beslut som rör vår bransch ska tas, vill vi att de ska styras upp så som vi vill ha dem. Vår bransch ska formas av oss.

Chris_Närbild_Hand_Chris tips till  nystartade terapeuter

Bilda ett nätverk

Hitta kompisar i branschen. Utveckla praktiska sätt att dela på alla kostnader. Jobba inte ensam i en källare. Hitta en vacker lokal med andra där du kan trivas.

Odla din nyfikenhet

Var nyfiken på hur andra utför sina be­handlingar. Hur tänker zonterapeuten? Vad är osteopati? Vad går Rosenmeto­den ut på? Försök att hitta överlappningar men även klara kontraster med hur du tänker och gör.

Gå på behandling

Att ta emot behandlingar påminner dig om hur dina patienter känner sig. Samtidigt får du välbehövlig vila och återhämtning. Man kan även få insik­ter inifrån när behandlingen får effekt. Slutligen kan du få tips som du kan an­vända i den egna verksamheten – både praktiska och terapeutiska.

Var juste

Var juste mot dina kunder och kon­sekvent i hur du förhåller dig till tider, priser och andra villkor. Var även juste mot dig själv – ge inte för mycket för ofta – ingen klarar av det i längden. Lär dig att känna var gränserna går och hur töjbara just dina gränser egentligen är.

Ta hjälp

Skaffa en ekonomisk rådgivare. Det är väl värt att betala någon som vet vilka av­drag som får eller inte får göras och som kan sköta din bokföring och deklaration.

Hitta din egen rytm

Lär dig att tänka både kort- och långsiktigt. Ibland får man ge lite extra för att nå ut till kunder, företag mm. Sedan kanske man måste ta igen energin med en stabilare och mer försiktig period. Allting går i vågor.

Fortbilda dig

Försök att utveckla dig ständigt och kon­sekvent på det terapeutiska planet med behandlingar, tekniker, kunskaper m m. Kom samtidigt ihåg att utveckla andra intresseområden utanför praktiken – nya eller gamla saker.

 

FAKTA

Namn: Chris McAlister

Ålder: 54 år

Ort: Uppsala

Arbetar som: Shiatsuterapeut, akupunktör och internationell shiatsulärare.

Medlem i Kroppsterapeuterna: Sedan 2010.

 

Text: Pauline Hegner

Foto: Anneli Hildonen