Publicerad augusti 16, 2016

Massage – ett sätt att se varje barn

Att massera barn ger närhet. Det är en ordlös och kravlös kommunikation – en stilla stund i en ofta stressig vardag.

barnmassage– Som förälder bygger man på sitt föräldrakapital och som pedagog skapar man nära relationer, säger Pauline Hegner som specialiserat sig på just barn och massage.

Det här handlar om enkel massage som vem som helst kan utföra med lite tips och råd. Inte minst barnen själva på varandra.

Pauline Hegner har själv alltid haft ett stort intresse för friskvård, träning och massage. Redan vid 17 års ålder gick hon sin första massagekurs, då i syfte att massera nära och kära. Först tio år senare gick hon en yrkesutbildning och läste till diplomerad massageterapeut på Axelsons Gymnastiska Institut. Idag driver hon det egna företaget Remedy one och undervisar emellanåt på just Axelsons.

Barn och massage

En dag för några år sedan hälsade Pauline på en vän i hennes lågstadieklass och såg hur hon arbetade med massage och beröring med barnen.

– När jag såg hur bra barnen mådde av massagen bestämde jag mig för att även gå instruktörskursen Massage i förskola/skola.

Detta ledde till att hon några år senare skrev boken ”Leken som berör” som vänder sig till förskolepersonal, men också till föräldrar i största allmänhet.

– Jag har undervisat mycket för förskolepersonal. Sedan Axelsons startade kurserna 1995 är det 14.000 personer inom förskolan som utbildat sig i ämnet. De pedagoger som gått kursen blir ofta väldigt bitna, säger Pauline Hegner.

När Pauline föreläser visar hon på de vuxna, som sedan i sin tur lär barnen. Rörelserna är enkla, ofta symboliserar de olika vardagssituationer så som den lille bagaren som häller i mjölet och smöret i degen.

Färre konflikter

Det finns undersökningar som visar att massage gör att barnen kommer ner i varv. Det ger lugnare barngrupper i för- skolan och skolan, och färre konflikter. Det kan även hjälpa till vid inlärning.

– Barn som tidigare kanske haft svårt att komma in i gruppen kan genom massagen bli populära. De kommer lättare in i gemenskapen, kanske genom att själva massera bra.

Hon fortsätter:

– Barngrupperna är ofta stora idag och barnen är ofta uppkopplade på olika sätt. Massagen hjälper barnen att komma ner i kroppen. Och man bekräftar barnen genom att de känner att de syns och finns.

Hon berättar att det också visat sig att barnen klagar mindre på somatiska be- svär och känner sig tryggare med varan- dra tack vare massagestunderna.

Barn med särskilda behov

Hur fungerar massagen på barn med särskilda behov?

– Det är viktigt att alla barn alltid känner tillit till den som masserar, man måste alltid be om lov. För barn med särskilda behov är det ännu viktigare att känna sig trygga. Massagen sker alltid på
barnens villkor.
En del barn har svårt för beröring, men de flesta tycker om det, menar hon.

– Man får vara lite flexibel och se hur man kan möta olika barn på bästa sätt. Kanske kramar man muskeln lekensomberoristället för att massera och man kanske använder till exempel en leksak och kryper med den längs med ryggen istället för direktkontakt. Man får helt enkelt vara kreativ och tänka lite annorlunda.

Hon betonar barnets rätt att säga nej till massagen, och det gäller alla barn - särskilda behov eller ej.

– Genom att säga ja eller nej känner barnet att det själv bestämmer över sin kropp. Det är så viktigt att de bestämmer vem som ska ta på dem, säger hon och fortsätter:

– Barnet kanske väljer att sitta och titta på när de andra barnen sitter i en ring och masserar varandra. De flesta brukar komma igång efter ett tag, medan andra väljer att aldrig vara med.

Fotnot: Om någon vill bli instruktör inom massage i förskola/skola – kontakta Axelsons Gymnastiska Institut.

Artikeln är skriven av Kajsa Jacobsson och publicerades först i Kroppsterapeuten Nr 1, 2016. Foto: Anneli Nygårds.