Årsmötet 2022

Här finns underlagen inför Kroppsterapeuternas Årsmöte den 2 april 2022.

Dagordning 

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Stadgar