Årsmötet 2023

Här finns underlagen inför Kroppsterapeuternas Årsmöte den 22 april 2023.

 

Dagordning

Verksamhetsberättelse 

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Stadgar