Coronapandemin - information

Här kommer vi att fylla på med information och lägga ut länkar som kan vara till hjälp för våra medlemmar i den rådande situationen till följd av Corona-pandemin.


Frågor och svar om Coronapandemin

Frågor från våra medlemmar och svar från FHM eller andra experter

 

15 januari

Pandemilagen påverkar våra medlemmars verksamhet

Enligt Folkhälsomyndigheten anses massagepraktiker och liknade verksamhet som handelsplats och omfattas därför av den nya pandemilagen.

Här kommer en vägledning för att förhålla sig till detta.

 

Informationsskyltar för lokal/praktik 
Ladda ner två informationsblad som kan användas som skyltar i praktik/lokal. Ett gäller antal besökare som är tillåtna, där du själv fyller i antalet. Det andra är generella rekommendationer för att minska smittspridning.

Ladda ner skyltar om rekommendationer  och om antal besökare i lokal.

 

Bokningsbekräftelse i Coronatider

På länken finns några tips om vad som kan ingå i en bokningsbekräftelse.

Bokningsbekräftelse - tips

 

13 januari 2021

Vad innebär nya pandemilagen för Kroppsterapeuternas medlemmar

Kroppsterapeuterna har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten (FHM) för att reda ut i vilken omfattning de föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen påverkar våra medlemmars verksamheter.

Folkhälsomyndigheten har inget klart svar att ge när det gäller verksamheter av typen massage och andra behandlingar där man är nära kunden och ibland arbetar i lokaler som är mindre än de 10 kvadratmeter/person som nämns som rekommendation i offentliga miljöer/lokaler.

Utifrån det svar som Folkhälsomyndigheten gett tolkar förbundet det som att:

 • Vid behandling av kund är det, precis som tidigare, sunt förnuft och mycket strikta hygienregler som gäller. Läs om coronaanpassade tillägg till vårt hygienhäfte
 • Det är möjligt att utföra behandlingar även i lokaler som är något mindre än 10 kvm.
 • Det är viktigt att tänka på lösningar för att kunder i minsta möjliga mån behöver mötas i väntrum och liknande.

Vi vill påminna om att förbundet inte kan ta beslut som påverkar era kliniker. Var och en måste själv ta ansvar för sin verksamhet och de beslut man tar när det gäller att behandla eller inte.

 

27 november

Gemensamma krav till regeringen från hälso- och skönhetsbranschen

Fyra stora organisationer inom hälso- och skönhetsbranschen, däribland Kroppsterapeuterna, har skickat en gemensam kravlista  till regeringen med anledning av coronapandemin och dess konsekvenser för egenföretagare. Läs det öppna brevet

 

10 november 2020

Regeringen har lagt förslag om en förlängning av en rad olika krisåtgärder/stöd för företag.

Det gäller:

 • Förlängd korttidspermittering
 • Omställningsstöd i ytterligare tre månader
 • Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare tre månader
 • Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Läs om förslagen

 

6 november 2020

Enskild näringsidkare - Omsättningsstöd börjar gälla från 9 november
Den nya förordningen om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare träder i kraft den 9 november. Ansökan kan göras från 10 november. Ansökan görs på Mina sidor på Boverket.  Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Mer information på länken från Länsstyrelsen Östergötland som är samordnare av stödet:

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare - Så söker du

 

3 november 2020

Så kan Kroppsterapeuternas medlemmar tänka kring de nya skärpta råden från Folkhälsomyndigheten

Sedan Folkhälsomyndigheten den 29 oktober gått ut med nya skärpta allmänna råd i flera av Sveriges regioner, väcks återigen frågan hur våra medlemmar ska tänka och agera. Råden gäller ca 3 veckor framåt (olika datum i olika regioner) men kan förlängas. 

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida en vägledning till  vad de olika allmänna råden innebär. 

Punkt 7 i vägledningen berör Kroppsterapeuternas medlemmars verksamhet.

"7. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bo tillsammans med

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård."

----------------

Utifrån dessa allmänna råd, tolkar Kroppsterapeuterna det som att man gör en egen bedömning om behandlingen är av karaktären medicinskt motiverad. 

Var och en måste alltså själv ta ställning till hur man väljer att driva sin  verksamhet i den situation som råder. 

Vi rekommenderar att våra medlemmar följer utvecklingen i den region där de är verksamma på till exempel: 

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

-----------------

Precis som tidigare under pandemin gäller givetvis att arbeta under beaktande av strikta hygienregler, och att inte arbeta om du känner dig det minsta sjuk, eller att ta emot kunder som inte är helt friska.

Här får du tips på coronaanpassade tillägg till vårt hygienhäfte.

Dessutom:

 • Om du väljer att ta emot kunder, kan det vara lämpligt att rekommendera de kunder som ska besöka dig att om möjligt, gå, cykla eller ta bilen.
 • Eventuellt avstå från att behandla kundens ansikte. 

 

3 november

Enskild näringsidkare - Omsättningsstöd 
Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare som föreslagits börja gälla från den 29 oktober går ännu inte att ansöka om, men på länken kan man läsa hur det föreslås fungera när förslaget väl antagits. Det är Länsstyrelsen och Boverket som kommer att hantera ansökningar och utbetalningar. 

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare - så ska det fungera

 

3 oktober

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare ute på remiss

En promemoria med ett förslag om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare har nu skickats ut på remiss. Regeringens förslag föreslås träda i kraft den 29 oktober och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs mer på länken

 

10 september

Regeringen föreslår ett omsättningsbaserat stöd som riktar sig till enskilda näringsidkare.

Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Dessa företag kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Läs mer på länken


Hygien

Här nedan är vad som gäller enligt Socialstyrelsen när du arbetar med yrkeshygienisk verksamhet.

Information från socialstyrelsen angående yrkeshygienisk verksamhet
Åtgärder för egenföretagare

Tillägg till Kroppsterapeuternas hygienhäfte i samband med covid-19-pandemin.

Behandla eller inte? Kroppsterapeuterna följer Folkhälsomyndighetens direktiv.
3 april 2020

 

Regeringens åtgärder för företagare

På länkarna nedan sammanfattas de åtgärder som regeringen hittills har presenterat och som kan användas av bland annat egenföretagare:

Ytterligare krisåtgärder för företag
- 10 november

Förordning om omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare börjar gälla från 9 november.
- 6 november

Förslag om omsättningbaserat stöd för enskild firma ute på remiss
- 2 oktober

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare (enskild firma)
-10 september

Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning - ansök hos Skatteverket
- 22 juni

Stöd till företag baserat på omsättningstapp - 30 april

Krispaket för jobb och omställning - 30 mars

Regeringens åtgärder för egenföretagare - 25 mars

 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.

Källa: Regeringen

Läs mer om stödet:

Information från Länsstyrelsen

Information från Boverket


Småföretagarna Riksförbund - Corona-krisens effekt på småföretagare

Kroppsterapeuternas medlemmar kan ta del av Småföretagarnas informationssida Bikupan, där situationen för småföretagare och vad som är på gång när det gäller åtgärder från regering och myndigheter är i fokus. 

Bikupan - Småföretagares informationssida för att hantera effekter av Corona-krisen

Ekonomi - frågor och svar Småföretagarnas Bikupa

 

3 viktiga punkter att utgå ifrån för de medlemmar som nu har problem att hålla sin verksamhet igång.

 1. Ha koll på din ekonomi, och dina papper så att du har underlag i ordning om det blir aktuellt att söka hjälp från myndigheterna. 
 2. Kommunicera med dina kunder. När det gäller till exempel hygien, avbokningstider, möjlighet att göra ombokning av, köp av presentkort med mera.
 3. Använd tiden till att läsa på om utvecklingen och vad som är på gång från myndigheternas sida (Se länkar längre ned på sidan). Passa också på att fundera runt ditt företagande, vad kan du bli bättre på, och hur du ska utveckla din verksamhet när Corona-krisen väl är över. 

Corona - kommunikation med kunder och samarbetspartners

 

Öppet brev till regeringen - 25 mars

Kroppsterapeuternas öppna brev till regeringen

 

Länkar till myndigheternas Corona-information

 

Försäkringsinformation
Länk till Nordic försäkring/Svedeas information

Sök Svedeas företagarstipendium
Genom Småföretagarstipendiet delar Svedea varje månad till och med  december ut 25 000 kr till ett företag som behöver tillfällig stöttning.

Ansökan och mer information

Möjlighet att lägga till hushållsnära tjänster i Företagsförsäkringen

För de medlemmar som vill och kan arbeta med något som ingår i hushållsnära tjänster (enligt Skatteverket) har vårt försäkringsbolag Svedea öppnat upp för att tillfälligt låta det ingå i  Företagsförsäkring Grund. Det kostar inget att lägga till.

Vad är hushållsnära tjänster

Svedea behöver information vilka tjänster som man tillfälligt tänker utöka verksamheten med – och även info om medlemmens namn/företagsnamnet.

Om detta skulle kunna vara en bra idé för dig i ditt företagande så kontakta Nordic försäkring på ky@nordic.se som vidarebefordrar informationen till Svedea.


Artiklar

Driva eget (https://driva-eget.se/)

Omsättningsstöd till enskild firma - så här fungerar det

Såhär ansöker du om omställningsstöd

Nya Corona-åtgärder - karensdag, sjuklöneansvar och a-kassa

Nytt omsättningsstöd för företag – så här fungerar det!

Stödåtgärder för enskilda firmor - lista

Stödåtgärder för aktiebolag - lista

Bidrag som kan rädda ditt företag - lista

Nytt krispaket för företagare - lättare att få a-kassa och stöd under Corona-krisen

Tydlig sammanställning av regeringens fjärde krispaket - publicerat 31 mars


Allt du behöver veta om regeringens Corona-paket

Så hjälper regeringen ditt företag att klara krisen

 

Företagarna

Nu börjar omställningsstödet gälla

Omsättningsstöd - vad händer nu?

Tillfälliga skattelättnader en viktig livlina

 

 

 

 

Sidan uppdaterad: 18 januari 2021