Coronapandemin - information

Här kommer vi att fylla på med information och lägga ut länkar som kan vara till hjälp för våra medlemmar i den rådande situationen till följd av Corona-pandemin
Frågor och svar om Coronapandemin

Frågor från våra medlemmar och svar från FHM eller andra experter

 

10 februari 2022

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för perioderna december 2021 och januari 2022 kan sökas från och med den 9 februari till och med den 30 april 2022. Omsättningsstöd för perioden februari 2022 kan sökas från och med den 1 mars till och med den 30 april 2022.

Läs mer på Boverkets webbplats

 

18 januari 2022

Förslag i regeringens ändringsbudget att omsättnings- och omställningsstöd förlängs ytterligare

Det ordinarie omställningsstödet, som riktar sig till företag som har tappat mer än 30 procent av sin omsättning under stödmånaden jämfört med motsvarande månad 2019, utökas med upp till fyra månader. Även omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare utökas med upp till fyra månader.

Regeringen har meddelat att stöden kommer att aktiveras för december 2021–februari 2022. Budgeten innebär också en möjlighet för regeringen att i ett senare skede besluta om en utökning även för mars 2022.

Läs mer

 

21 december 2021

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Våra medlemmar berörs av punkten som handlar om handelsplatser där det ställs krav på 10 kvm per person. 

Här kommer den vägledning vi tog fram i januari 2021 gällade 10 kvm person, som hjälp för att förhålla sig till de nya tillfälliga föreskrifterna.

Läs mer

 

17 december 2021

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Det gäller:

 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december
 • Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader
 • Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt

Läs mer

 

1 oktober 2021

Nu går det att söka omsättningsstöd för perioderna juli-september 2021

Omsättningsstödet riktar sig till enskilda näringsidkare som drabbats av ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

För perioderna juli-september 2021 kan omsättningsstöd sökas mellan den 1 oktober - 30 november 2021.

Ansökan görs på Boverkets webbplats.

 

16 augusti 2021

Sista ansökningsdag för omsättningsstöd för mars-juni  är 15 september

Ansökan görs på Boverkets webbplats.

 

29 juni 2021

Förlängt omsättningsstöd mars-juni kan sökas från 1 juli

Regeringen har beslutat om en förlängning för stödet avseende mars-juni 2021 och aviserat en förlängning avseende juli-september 2021. Stöd för perioden mars-juni 2021 kan sökas från och med den 1 juli på Boverkets webbplats.

 

20 maj 2021

Förslag på förlängning av omsättningsstöd mars - september 2021

Regeringen har föreslagit att omsättningsstödet förlängs så att omsättningstappet som har skett under mars till och med juni 2021, samt juli till och med september också ska ligga till grund för stöd. Mer information kommer när beslutet är fattat. Det går ännu inte att söka stöd för perioderna mars till juni 2021.

 

22 april 2021

Missa inte att söka omsättningsstödet. Senast den 30 april!

Genom vårt samarbete med Småföretagarnas Riksförbund kan vi hänvisa till den sida med information om omsättningsstödet som de tagit fram . På sidan finns en film om stödet  och länkar till de olika regionernas länsstyrelser som handlägger ansökningarna. Själva ansökan görs till Boverket

Läs mer på länken


15 april 2021

Graviditetspenning 

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning under Coronapandemin på grund av ökad risk i samband med graviditet. 

Info från Folkhälsomyndigheten

Anställd

Om du är anställd är det din arbetsgivare som ansvarar för din arbetsmiljö. Det innebär att när du är gravid gör din arbetsgivare en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen.

Läs mer

Egna företagare 

Information från Försäkringskassan:

Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och ansöker om risker i arbetsmiljön ska du skicka in ett särskilt läkarutlåtande från en arbetsmiljöspecialist (FK7204). Blanketten finns att hämta på fk.se.

En arbetsmiljöspecialist kan vara en läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagsvård. Det kan också vara en yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik. Du kan vända dig till din region för att få mer information om hur du kommer i kontakt med en arbetsmiljöspecialist.

Om du är ansluten till en företagshälsovård kan du vända dig dit.

Frågor och svar från Försäkringskassan

 

23 mars 2021

Sök omsättningsstöd

Du som driver enskild näringsverksamhet och som drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Det finns även ett nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag.

Omsättningsstödet är uppdelat i tre stödperioder; augusti–oktober 2020, november–december 2020 samt januari–februari 2021.

Läs mer 


Sök omställningsstöd

Omställningsstödet för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 går att söka från 25 februari 2021 till och med 30 april 2021. 
Stödet söks via en tjänst på skatteverket.se.

Läs mer på Skatteverket


25 februari 2021

Gemensamt remissvar till Socialdepartemente
Kroppsterapeuterna har tillsammans med 5 andra aktörer i friskvårdsbranschen skickat remissvar på Socialdepartementets promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Läs remisssvaret


24 februari

Nedstängningsstöd
Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100 procent av sina fasta kostnader och lönekostnader. Stödet är utformat på liknande sätt som omställningsstödet, men är mer generöst. Regeringen har presenterat förslaget och det kan träda i kraft först när EU-kommissionen godkänt det. Det kommer kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar.
Källa: regeringen.se

Förlängt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare ska omfatta även de som har fått arbetslöshetsersättning och de som varit föräldralediga eller sjukskrivna
Läs mer

Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet
Regeringens aviserade nedstängningsstöd kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt.
Läs mer


17 februari
På regeringens presskonferens nu på morgonen aviserades ett förslag om ytterligare åtgärder med stöd av pandemilagen. Tidigare har regeringen förberett för nedstängning av varuhus och gallerior. Nu utvidgas förslaget till att omfatta samtliga handelsplatser, serviceinrättningar där det är svårt att hålla avstånd som till exempel frisörsalonger, gym, sport- och badanläggningar samt restauranger och andra serveringsställen. På presskonferensen nämndes även massagekliniker. Förslaget skickas på remiss idag till berörda myndigheter och remissvaren ska ha inkommit den 26 februari. Om förslaget skulle gå igenom innebär det att regeringen enligt förslaget från och med den 11 mars, om smittläget så kräver, har möjlighet att stänga ner verksamheterna med kort varsel.
Vi kommer att börjar undersöka vilka planer det finns för eventuella ersättningar om en situation med nedstängning skulle bli aktuell för verksamheter inom vår bransch. Och återkommer med information när vi vet mer.
Läs mer om förslaget i regeringens pressmeddelande.


15 februari
Information från Fremia som kan vara intressant för de medlemmar som är arbetsgivare.
Information till arbetsgivare angående karantän efter utlandsresa 


25 januari

Förstärkt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 
Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021.
Läs mer


15 januari

Pandemilagen påverkar våra medlemmars verksamhet
Enligt Folkhälsomyndigheten anses massagepraktiker och liknade verksamhet som handelsplats och omfattas därför av den nya pandemilagen.
Här kommer en vägledning för att förhålla sig till detta.

Informationsskyltar för lokal/praktik 
Ladda ner två informationsblad som kan användas som skyltar i praktik/lokal. Ett gäller antal besökare som är tillåtna, där du själv fyller i antalet. Det andra är generella rekommendationer för att minska smittspridning.
Ladda ner skyltar om rekommendationer  och om antal besökare i lokal.

Bokningsbekräftelse i Coronatider
På länken finns några tips om vad som kan ingå i en bokningsbekräftelse.
Bokningsbekräftelse - tips


13 januari 2021

Vad innebär nya pandemilagen för Kroppsterapeuternas medlemmarKroppsterapeuterna har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten (FHM) för att reda ut i vilken omfattning de föreskrifter som ansluter till den nya pandemilagen påverkar våra medlemmars verksamheter.
Folkhälsomyndigheten har inget klart svar att ge när det gäller verksamheter av typen massage och andra behandlingar där man är nära kunden och ibland arbetar i lokaler som är mindre än de 10 kvadratmeter/person som nämns som rekommendation i offentliga miljöer/lokaler.

Utifrån det svar som Folkhälsomyndigheten gett tolkar förbundet det som att:

 • Vid behandling av kund är det, precis som tidigare, sunt förnuft och mycket strikta hygienregler som gäller. Läs om coronaanpassade tillägg till vårt hygienhäfte
 • Det är möjligt att utföra behandlingar även i lokaler som är något mindre än 10 kvm.
 • Det är viktigt att tänka på lösningar för att kunder i minsta möjliga mån behöver mötas i väntrum och liknande
  Vi vill påminna om att förbundet inte kan ta beslut som påverkar era kliniker. Var och en måste själv ta ansvar för sin verksamhet och de beslut man tar när det gäller att behandla eller inte.


27 november

Gemensamma krav till regeringen från hälso- och skönhetsbranschen
Fyra stora organisationer inom hälso- och skönhetsbranschen, däribland Kroppsterapeuterna, har skickat en gemensam kravlista  till regeringen med anledning av coronapandemin och dess konsekvenser för egenföretagare. Läs det öppna brevet


10 november 2020

Regeringen har lagt förslag om en förlängning av en rad olika krisåtgärder/stöd för företag.
Det gäller:

 • Förlängd korttidspermittering
 • Omställningsstöd i ytterligare tre månader
 • Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
 • Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i ytterligare tre månader
 • Lättnader i a-kassan för företagare förlängs
  Läs om förslagen

6 november 2020
Enskild näringsidkare - Omsättningsstöd börjar gälla från 9 november
Den nya förordningen om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare träder i kraft den 9 november. Ansökan kan göras från 10 november. Ansökan görs på Mina sidor på Boverket.  Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.
Mer information på länken från Länsstyrelsen Östergötland som är samordnare av stödet:
Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare - Så söker du


3 november 2020

Så kan Kroppsterapeuternas medlemmar tänka kring de nya skärpta råden från Folkhälsomyndigheten
Sedan Folkhälsomyndigheten den 29 oktober gått ut med nya skärpta allmänna råd i flera av Sveriges regioner, väcks återigen frågan hur våra medlemmar ska tänka och agera. Råden gäller ca 3 veckor framåt (olika datum i olika regioner) men kan förlängas. 
Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida en vägledning till  vad de olika allmänna råden innebär. 
Punkt 7 i vägledningen berör Kroppsterapeuternas medlemmars verksamhet.

"7. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bo tillsammans med

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.
Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård."

Utifrån dessa allmänna råd, tolkar Kroppsterapeuterna det som att man gör en egen bedömning om behandlingen är av karaktären medicinskt motiverad. Var och en måste alltså själv ta ställning till hur man väljer att driva sin  verksamhet i den situation som råder. Vi rekommenderar att våra medlemmar följer utvecklingen i den region där de är verksamma på till exempel: 
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se

Precis som tidigare under pandemin gäller givetvis att arbeta under beaktande av strikta hygienregler, och att inte arbeta om du känner dig det minsta sjuk, eller att ta emot kunder som inte är helt friska.
Här får du tips på coronaanpassade tillägg till vårt hygienhäfte.
Dessutom:
Om du väljer att ta emot kunder, kan det vara lämpligt att rekommendera de kunder som ska besöka dig att om möjligt, gå, cykla eller ta bilen.
Eventuellt avstå från att behandla kundens ansikte

3 november
Enskild näringsidkare - Omsättningsstöd .
Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare som föreslagits börja gälla från den 29 oktober går ännu inte att ansöka om, men på länken kan man läsa hur det föreslås fungera när förslaget väl antagits. Det är Länsstyrelsen och Boverket som kommer att hantera ansökningar och utbetalningar. 

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare - så ska det fungera

3 oktober
Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare ute på remiss
En promemoria med ett förslag om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare har nu skickats ut på remiss. Regeringens förslag föreslås träda i kraft den 29 oktober och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Läs mer på länken

10 september
Regeringen föreslår ett omsättningsbaserat stöd som riktar sig till enskilda näringsidkare.
Det föreslagna stödet bär stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Dessa företag kan få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. En förutsättning är bl.a. att den enskilde näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år. Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.
Läs mer på länken

Hygien
Här nedan är vad som gäller enligt Socialstyrelsen när du arbetar med yrkeshygienisk verksamhet.
Information från socialstyrelsen angående yrkeshygienisk verksamhet
Åtgärder för egenföretagare
Tillägg till Kroppsterapeuternas hygienhäfte i samband med covid-19-pandemin.
Behandla eller inte? Kroppsterapeuterna följer Folkhälsomyndighetens direktiv.


3 april 2020

Regeringens åtgärder för företagare
På länkarna nedan sammanfattas de åtgärder som regeringen hittills har presenterat och som kan användas av bland annat egenföretagare:
Ytterligare krisåtgärder för företag
- 10 november
Förordning om omsättningsbaserat stöd för enskilda näringsidkare börjar gälla från 9 november.
- 6 november
Förslag om omsättningbaserat stöd för enskild firma ute på remiss
- 2 oktober
Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare (enskild firma)
-10 september
Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning - ansök hos Skatteverket
- 22 juni
Stöd till företag baserat på omsättningstapp - 30 april
Krispaket för jobb och omställning - 30 mars
Regeringens åtgärder för egenföretagare - 25 mars


Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  
Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni. För detta avsätts 5 miljarder kronor.
Källa: Regeringen

Läs mer om stödet:
Information från Länsstyrelsen
Information från Boverket

Småföretagarna Riksförbund - Corona-krisens effekt på småföretagare
Kroppsterapeuternas medlemmar kan ta del av Småföretagarnas informationssida Bikupan, där situationen för småföretagare och vad som är på gång när det gäller åtgärder från regering och myndigheter är i fokus. 
Bikupan - Småföretagares informationssida för att hantera effekter av Corona-krisen
Ekonomi - frågor och svar Småföretagarnas Bikupa

3 viktiga punkter att utgå ifrån för de medlemmar som nu har problem att hålla sin verksamhet igång.

 1. Ha koll på din ekonomi, och dina papper så att du har underlag i ordning om det blir aktuellt att söka hjälp från myndigheterna. 
 2. Kommunicera med dina kunder. När det gäller till exempel hygien, avbokningstider, möjlighet att göra ombokning av, köp av presentkort med mera.
 3. Använd tiden till att läsa på om utvecklingen och vad som är på gång från myndigheternas sida (Se länkar längre ned på sidan). Passa också på att fundera runt ditt företagande, vad kan du bli bättre på, och hur du ska utveckla din verksamhet när Corona-krisen väl är över. 
  Corona - kommunikation med kunder och samarbetspartners

Öppet brev till regeringen - 25 mars
Kroppsterapeuternas öppna brev till regeringen

Länkar till myndigheternas Corona-information

Försäkringsinformation
Länk till Nordic försäkring/Svedeas information

Sök Svedeas företagarstipendium
Genom Småföretagarstipendiet delar Svedea varje månad till och med  december ut 25 000 kr till ett företag som behöver tillfällig stöttning.
Ansökan och mer information

Möjlighet att lägga till hushållsnära tjänster i Företagsförsäkringen
För de medlemmar som vill och kan arbeta med något som ingår i hushållsnära tjänster (enligt Skatteverket) har vårt försäkringsbolag Svedea öppnat upp för att tillfälligt låta det ingå i  Företagsförsäkring Grund. Det kostar inget att lägga till.
Vad är hushållsnära tjänster
Svedea behöver information vilka tjänster som man tillfälligt tänker utöka verksamheten med – och även info om medlemmens namn/företagsnamnet. Om detta skulle kunna vara en bra idé för dig i ditt företagande så kontakta Nordic försäkring på ky@nordic.se som vidarebefordrar informationen till Svedea.

Artiklar
Driva eget (https://driva-eget.se/)

Omsättningsstöd till enskild firma - så här fungerar det
Såhär ansöker du om omställningsstöd
Nya Corona-åtgärder - karensdag, sjuklöneansvar och a-kassa
Nytt omsättningsstöd för företag – så här fungerar det!
Stödåtgärder för enskilda firmor - lista
Stödåtgärder för aktiebolag - lista
Bidrag som kan rädda ditt företag - lista
Nytt krispaket för företagare - lättare att få a-kassa och stöd under Corona-krisen
Tydlig sammanställning av regeringens fjärde krispaket - publicerat 31 mars

Allt du behöver veta om regeringens Corona-paket
Så hjälper regeringen ditt företag att klara krisen

Företagarna
Nu börjar omställningsstödet gälla
Omsättningsstöd - vad händer nu?
Tillfälliga skattelättnader en viktig livlina

Sidan uppdaterad:  10 februari 2022